Yhteisöasuminen

Lam­pe­lan asuk­kaat ker­to­vat kom­muu­ni­elä­mäs­tä