Verkko on suo­ma­lais­ten suo­sik­ki uu­tis­läh­teis­tä – Miehet lukevat mie­lui­ten tie­to­ko­neen näy­töl­tä, naiset tart­tu­vat äly­pu­he­li­meen

Suomalaiset arvostavat kotimaisia uutisbrändejä ja ovat varovaisen kiinnostuneita podcasteista, kertoo tuore tutkimus.

Suomalaiset lukevat uutisensa mieluiten verkossa, ilmenee keskiviikkona julkaistusta Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin kyselytutkimuksesta.

Suomi osallistui verkkomedian ja uutisten käyttöä tarkastelevaan Digital News Report -tutkimukseen kuudetta kertaa. Yhteensä siihen osallistui 38 maata, joista jokaisesta kyselyyn vastasi noin 2 000 ihmistä.

Yli puolet kyselyyn vastanneista suomalaisista ilmoitti verkon olevan heidän pääasiallinen uutislähteensä.

Verkon aseman vahvistuessa painetut lehdet ovat Suomessa menettäneet suosiotaan tasaiseen tahtiin. Vaikka pelkän verkkomedian seuraaminen on kasvussa, suurin osa suomalaisista seuraa kuitenkin samalla myös painettua mediaa. Pääasiallisena uutiskanavanaan paperilehtiä pitää 9 prosenttia suomalaisvastaajista.

Ikä vaikuttaa kanavan valintaan

Sosiaalinen media ja blogit ovat kivunneet suosiossa paperilehtien kanssa samalle tasolle. Kotimaiset uutisbrändit pitävät Suomessa pintansa, sillä tutkimuksen mukaan suomalaiset suosivat verkossa edelleen lehtien omia virallisia verkkosivuja ja sovelluksia enemmän kuin muualla maailmassa.

Tutkimuksesta selviää, että eri ikäryhmät pitävät erilaisia uutislähteitä arvossa. Verkon merkitys korostuu etenkin alle 55-vuotiaissa. Nuorin ikäluokka on omaksunut sosiaalisen median ja blogit, kuten Youtuben ja Facebookin, tärkeimmiksi uutislähteikseen. Vanhemmat ikäryhmät pitäytyvät useammin televisiossa ja paperilehdissä.

Suomalaisten luottamus uutisia kohtaan on ollut useana peräkkäisenä vuonna vankemmalla pohjalla kuin muualla maailmassa. Heistä 59 prosenttia kertoi tämän vuoden tutkimuksessa luottavansa useimpiin uutisiin. Kärkisijasta huolimatta tulos on kuitenkin mukaillut kansainvälistä trendiä ja laskenut. Vuodesta 2015 suomalaisten luottamus uutisiin on pudonnut 9 prosenttiyksikköä.

Naiset suosivat älypuhelinta

Uutisten lukemisessa yleisin väline on ollut pitkään tietokone, mutta viimeisimmässä mittauksessa älypuhelin kiri sen rinnalle.

Älypuhelinta pääasiallisena uutisvälineenään pitää 38 prosenttia suomalaisista. Verkkouutisia älypuhelimella seuraavat mieluiten alle 45-vuotiaat ja naiset. Vastaavasti yli 45-vuotiaat ja miehet seuraavat uutisia mieluummin tietokoneen näytöltä.

Yli puolet suomalaisista kertoo katselevansa verkon uutisvideoita. Viralliset uutissivustot nousevat tälläkin saralla suomalaisten suosikiksi, sillä muualla maailmassa videoiden katseluun käytetään useammin kolmansien osapuolien kanavia.

Kovassa nousussa olevat podcastit eivät ole innostaneet suomalaisia aivan yhtä paljon, vaikka moni kotimainen media tarjoaakin jo omaa sellaista. 26 prosenttia kertoi kuunnelleensa podcasteja. Edellisestä tutkimuksesta nousua on kaksi prosenttiyksikköä.

Fakta

Suomalaiset uutisten käyttäjinä

Suurin osa suomalaisista seuraa uutismediaa vähintään viikoittain. Uutisten tavoittavuus on tästä huolimatta heikentynyt.

Kansainväliset uutisbrändit eivät suomalaisia kiinnosta. Suosituimmalla MSN-Newsilla viikkotavoittavuus on 8 prosenttia.

Suomalaisista 17 prosenttia välttelee uutisia toisinaan. 47 prosenttia kertoi välttelyn syyksi niiden kielteisen vaikutuksen mielialaan. Noin neljännes koki uutisten määrän uuvuttavaksi.

45 prosenttia suomalaisista osallistuu uutisointiin kommentoimalla tai jakamalla sisältöä. 36 prosenttia keskustelee uutisista kasvokkain muiden kanssa.

Suosituin sosiaalisen median kanava uutiskäyttöön Suomessa on Facebook.

Verkkouutisista ilmoitti maksaneensa edellisen vuoden aikana 16 prosenttia suomalaisista. Se on hieman keskimääräistä enemmän kuin muualla.