Venäjä to­teut­taa isoja tie­hank­kei­ta tiu­kas­ta ta­lous­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta – Suomen suun­taan joh­ta­vat väylät ovat tär­kei­tä Putinin lä­hi­pii­ril­le, joka lo­mai­lee Kar­ja­las­sa hu­vi­loil­laan

Huonokuntoisia ja kuoppaisia teitä? Autoileminen Venäjällä on nykyään paljon muutakin, ja varsinkin Pietarin alueella ajeleva on saanut tottua viime vuosina uusiin liikennejärjestelyihin. Tiet ovat leventyneet ja kohentuneet. Matka-aika Pietarista Suomen rajalle on lyhentynyt yli puolella tunnilla.

Pietari

Kahdeksankaistainen, nykyaikainen Pietarin läntinen ohitustie luo melkoisen kontrastin Venäjällä tavanomaisiin kuoppaisiin, heikkokuntoisiin pikkuteihin. Korkeiden betonipilareiden päälle hulppeasti vedetty läntinen ohitustie kiemurtelee kaupunkialueen yllä ja kulkee keskustan läpi.

Venäjällä läntiseksi diametriksi kutsuttu, osittain jopa entiselle Suomen rajaseudulle asti ulottuva tie on sujuvoittanut autoilua metropolin alueella merkittävästi. Tien avajaisia vietettiin vuonna 2013. Tie valmistui käytännössä vasta myöhemmin.