Vartija puuttuu yli kym­me­nen hengen ko­koon­tu­mi­siin Ra­jal­la-kaup­pa­kes­kuk­ses­sa - "A­siak­kai­dem­me tur­val­li­suus on yk­kö­sa­sia"

Rajalla Kauppakeskus vapautti liikkeiden aukioloajat.

Rajalla kauppakeskus vapautti liikkeiden aukioloajat liikkeiden omaan harkintaan.
Rajalla kauppakeskus vapautti liikkeiden aukioloajat liikkeiden omaan harkintaan.
Kuva: Nina Susi
1. Miten Rajalla Kauppakeskus on varautunut koronaviruksesta johtuviin toimenpiteisiin, kauppakeskuksen yhteisömanageri Eija-Sinikka Juho?

-Meillä on olemassa tietyt kriisitilanteiden toimintamallit, joita sovellamme ja muokkaamme viranomaismääräysten mukaan.

2. Miten kauppakeskus on reagoinut koronaviruksesta johtuviin viranomaismääräyksiin ja ohjeisiin?

-Noudatamme ohjeita ja määräyksiä sekä korostamme noudattamisen tärkeyttä myös vuokralaisillemme.

3.  Millaisia muutoksia kauppakeskuksessa on toteutettu tai toteutetaan?

-Siivousta on tehostettu ja erityisesti yleisten tilojen pintojen ja kaiteiden pyyhkimistä on lisätty. Lisäksi wc-tiloissa käytetään desinfioivia aineita. Liikkeiden osalta aukioloajat on vapautettu, eli ne voivat olla avoinna omien resurssiensa mukaisesti.

4. Miten kauppakeskuksen yritykset ja kauppiaat ovat suhtautuneet asiaan?

-Tässä haasteellisessa tilanteessa yritykset ovat huolissaan omasta toiminnastaan ja henkilökunnastaan, mutta ymmärtävät tilanteen, joka heijastuu koko yhteiskuntaan. Asiakkaidemme turvallisuus on ykkösasia ja meidän on toimittava vastuullisesti sekä noudatettava viranomaismääräyksiä ja ohjeita.

5. Erityisesti ikäihmisiä koskee ohje välttää sosiaalisia kontakteja. Onko kauppakeskuksen vartijoita ohjeistettu esimerkiksi pyytämään yleisten tilojen penkeillä istuvia ihmisiä poistumaan?

-Meidän kaikkien tulee välttää sosiaalisia kontakteja, ei pelkästään ikäihmisten. Kauppakeskuksen järjestyksenvalvojia on ohjeistettu puuttumaan yli 10 hengen kokoontumisiin.

6. Onko yleisten tilojen penkkejä poistettu?

- Luotamme asiakkaidemme omaan harkintakykyyn. Emme ole poistaneet penkkejä yleisistä tiloista.