Tähtijuttu: Öl­jy­syöp­pö volk­ka­ri ai­heut­ti kalliin oi­keus­kiis­tan

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mainos Black Friday -tarjouksena Lapin Kansa Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Väino Guttorm joatká Oh­ce­jo­ga sear­ve­got­ti luohttá­muš­doaim­main – Mánáid ja nuoraid doaibma lea oalle mávs­so­laš

Badjelmearálaš searvegoddeválggat leat dollojuvvon ja Ohcejogas leat válljen iežas ovddasteaddjiid iežas searvegodderáđđái sihke Anára ja Ohcejoga oktasaš searvegoddeovttastupmái.

–Ovdalaš ledje dušše heajos molssaeavttut midjiide, muhto gal iežamet searvegodderáđđi ja dát ovttastupmi lea buoret molssaeaktu go kapeallasearvegoddi, lohká Väinö Guttorm ja seammás giitala iežas jienasteaddjiid.

Son lei evttohassan goappáge válggas ja oaččui Ohcejogas goappásge eanemusat jienaid. Ohcejohkalaččain lea ain luohttámuš sutnje ja son lei ságadoalli ovddit searvegoddestivrras.

–In leat vissa áibbas endorii bargan go ožžon nie olu jienaid. Mis lea dáhttu bisuhit mánáid ja nuoraid doaimma go dasa nu liikojit ja das leat nu buorit bohtosat. Eat oaččo dasa sierra fásta doarjaga stáhta girkoráđis, muhto eat háliit das luohpat.

Searvegotti mánáid ja nuoraid doaibma leamaš oalle bivnnut. Kristtalaš bajásgeassima lassin láhttespábba dahje salibandy, mii ordnejuvvo ovttas gielddain ja valáštallanserviiguin, lea hui oinnolaš oassi doaimmain.

–Dat geat ledje ieža mánnán doaimmain fárus, buktet dál iežaset mánáid doaimmaide.

Lassin Guttorm ohcala searvegoddái fásta kántora.

–Go musihka váilu girkus de dat lávlun ii oalle láhkai vuolgge johtui.

Danin son leage ilus go Gáregasnjárggas, Njuorggámis ja Ohcejohnjálmmis gávdnojit eaktodahtolaš čuojaheaddjit, geat mielas čuojahit.

Guttorm šálloša sakka dan, go girkus ii lean dáhttu doalahit áidna sámegielat searvegotti iehčanažžan.

–Dat ledje dušše čáppa sánit. Ieš ruhtasupmi gádjut searvegotti ii livčče lean nu stuorra.

Muhto dál lea ođđa dilli ja son lea gearggus gohcit, vai ohcejohkalaččat eai govssahala ođđa ortnegis.

–Mus lea buorit doaivagat ja jáhkán ahte ovttasbargu manná bures, vaikko iihan dan goassige dieđe mo geavvá. Hárduid deddet ain smávva searvegotti ruđalaš váttisvuođat.

Su mielde Gáregasnjárgga kapealla velggiide dárbbašuvvo ruđalaš veahkki ja sus leage jurdda leat fas oktavuođas girkoráđđái.

–Ádden gal ahte anárlaččaide lea bahča ášši, jos gártet daid velggiid máksit.

Ohcejoga searvegoddeválggas ledje 779 jienasteaddji, main 22,98 proseantta jienastedje. Anáris, gos jienasteaddjit ledje 3 782, jienastedje dušše 9,04 proseantta.

Loga maid:

Vaalit on pidetty, Pohjois-Lapin kirkkovaltuustoon valittiin 21 jäsentä - valitut selvillä (25.3.2018)

Anára ja Ohcejoga badjelmearálaš searvegotteválggat – Válgabeaivi pálbmasotnabeaivve (7.3.2018)

Tästä on kyse

Guttorm jatkaa seurakunnan luottamustoimissa

Inarin ja Utsjoen ylimääräiset seurakuntavaalit on pidetty ja Utsjoella eniten ääniä sai Väinö Guttorm. Hän oli ehdolla ja valittiin Utsjoen seurakunnan seurakuntaneuvostoon ja Utsjoen seurakunnan edustajaksi Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon.

Guttormin hartioita painaa seurakunnan huono taloudellinen tilanne mutta pitää lasten ja nuorten toimea seurakunnan toiminnan jalokivenä, jonka on ollut suosittua ja tulokset ovat hyvät. Hän kaipailee myös vakinaista kanttoria, mutta on tyytyväinen siihen että löytyy vapaaehtoisia soittajia.

Utsjoen ja Inarin seurakunnat yhdistettiin Pohjois-Lapin seurakuntayhtymäksi vuoden 2018 alusta.