Uusi Rovaniemi

Rovaniemeläiset tyttöjen päivänä: "Come on, nyt on vuosi 2017"

Kysyimme Lyseonpuiston lukion oppilailta ja neljältä tunnetulta naiselta, miksi kansainvälinen tyttöjen päivä on tarpeellinen Suomessakin

Greta Virranniemi
Rovaniemeläiset tyttöjen päivänä: "Come on, nyt on vuosi 2017"

Stereotypiat purettava. Katariina Korhonen, Karoliina Leinonen ja Silja Niva toivovat, että oletus, että nainen jää lasten kanssa kotiin, saataisiin purettua.

Anne Torvinen

Lyseonpuiston lukion oppilaat Karoliina Leinonen, 18, Katariina Korhonen, 17, ja Silja Niva, 16, pitävät suomalaisten tyttöjen asemaa hyvänä. Etenkin virallisella puolella, lainsäädännön puitteissa, tyttöjen ja naisten oikeudet ovat tasavertaisia miesten kanssa.

”Voimme ilmaista itseämme niin kuin haluamme, esimerkiksi pukeutumalla haluamallamme tavalla”, Karoliina Leinonen sanoo.

”Meillä on oikeus koulutukseen, ja se on tasa-arvoista. Muutama vuosikymmen sitten tilanne ei ollut samanlainen”, Katariina Korhonen jatkaa.

Tytöt muistelevat kohdanneensa syrjintää sukupuolensa takia lähinnä pikkulapsena, kun eivät päässeet mukaan poikien leikkeihin.

"Jos tytöllä on monta seurustelukumppania, hänestä ajatellaan negatiivisesti, mutta vastaavassa tilanteessa oleva poika on vain kova jätkä.”

Greta Virranniemi
Pukeudumme miten haluamme. Lyseonpuiston lukiota käyvien Iina Tanhuan ja Jasmin Mäkitalon mielestä tyttöjen asema on Suomessa hyvällä tolalla. Heitä tosin ärsyttää stereotyyppinen ajattelu esimerkiksi siitä, miten tyttöjen pitäisi pukeutua tai käyttäytyä.

Pukeudumme miten haluamme. Lyseonpuiston lukiota käyvien Iina Tanhuan ja Jasmin Mäkitalon mielestä tyttöjen asema on Suomessa hyvällä tolalla. Heitä tosin ärsyttää stereotyyppinen ajattelu esimerkiksi siitä, miten tyttöjen pitäisi pukeutua tai käyttäytyä.

Kolmikko ei ole kokenut syrjintää opiskeluidensa puitteissa, mutta ennakkoluuloja tulee ilmi arkipäivän sosiaalisissa tilanteissa.

”Tyttöjen oletetaan olevan tietynlaisia ja poikien tietynlaisia. Tyttöihin suhtaudutaan eri tavalla kuin poikiin, vaikka he tekisivät samaa asiaa. Esimerkiksi jos tytöllä on monta seurustelukumppania, hänestä ajatellaan negatiivisesti, mutta vastaavassa tilanteessa oleva poika on vain kova jätkä”, Leinonen kertoo.

Tyttöjen mielestä monet ennakkoluulot ja asenteet ovat piilossa.

”Stereotyyppisestä ajattelusta pitäisi päästä pois. Esimerkiksi se perinteinen asetelma, että nainen on se, joka jää lasten kanssa kotiin, pitäisi saada purettua”, Leinonen sanoo.

Katariina Korhosen mielestä myös ammattien stereotyyppinen jaottelu on yhä arkipäivää: ”Niin sanottuun miesten ammattiin, esimerkiksi rekkakuskiksi hakeutuvia naisia katsotaan hieman kieroon.”

Otetaan mallia nuorista

Jussi Leinonen
Heidi Alariesto: Naisten euro on eri kuin miesten.

Heidi Alariesto: Naisten euro on eri kuin miesten.

Heidi Alariesto

Sijaishaltija Oy, Lapin yrittäjien puheenjohtaja

Nuorille töitä välittävän Sijaishaltijan kautta tulee säännöllisesti tilauksia, joissa haetaan maalaripoikaa tai tarjoilijatyttöä hommiin. Näitä ennakkoluuloja on sitten kiva rikkoa, ja asiakkaat ottavat asian positiivisesti myös vastaan kun heille ehdottaa töihin eri sukupuolista henkilöä kuin he ovat alun perin pyytäneet. He eivät vain ole välttämättä tulleet ajatelleeksi asiaa.

Töitä maalaritytöille kyllä löytyy. Kun nuoret lähtevät rohkeasti kokeilemaan niin tytöt ovat usein loistavia pihatöissä ja pojat hoitamaan lapsia. Tuollaiset stereotypiat kuitenkin elävät vahvoina.

"Come on, nyt on vuosi 2017."

Kyllä Suomessakin tyttöjen päivää tarvitaan. Vaikka asiat ovat paremmin kuin monessa muussa maassa, niin ei täälläkään naisen euro ole vielä sama kuin miehillä ja esimerkiksi äitiyslomien kustannukset jäävät äitien työnantajien harteille, vaikka on lapsilla isätkin. Aloitimme Sijaishaltijalla ohjelmistoyrityksenä, ja toisinaan oli jopa hyötyä kun erottui tilaisuuksissa naispuolisena myyntiedustajana. Välillä koen kiusalliseksi sen, että joudun yhä toisinaan vastaamaan kysymyksiin kuinka perheeni pärjää, kun käyn reissutöissä. Eivät miehet joudu vastaamaan tuollaisiin. Come on, nyt on vuosi 2017.

Nykyajan nuoret ovat kasvaneet paljon suvaitsevammassa ympäristössä kuin me, eikä jaottelua voi tehdä pelkästään tyttöjen ja poikien välillä, sillä sukupuolia on tutkitusti muitakin. Nuorille tällaiset asiat ovat ihan ok, ja me vanhemmat voimme vain ottaa mallia nuoremmista.

Tytöt, tehkää mitä ikinä huvittaa. Ei elämässä muuten ole järkeä, ellei unelmiaan pyri toteuttamaan.

Moni tyttö peittää lahjakkuutensa

Anssi Jokiranta
Kaarina Määttä: Pidän tärkeänä, että voin kannustaa naisia tieteellisellä uralla.

Kaarina Määttä: Pidän tärkeänä, että voin kannustaa naisia tieteellisellä uralla.

Kaarina Määttä

Lapin yliopiston vararehtori ja kasvatuspsykologian professori

Tyttöjen ja poikien kasvatus ja sen myötä käsitys itsestä ja maailmasta on erilainen, usein tiedostamatta. Päiväkoti, koulu, nuorisokulttuuri, somemaailma ja viestintä- sekä markkinointitodellisuus, viihdeteollisuus, mainonta, kulttuurisesti opitut käyttäytymismallit ja odotukset muokkaavat eri tavoin tyttöjen ja poikien käytöstä.

Kiistelyä käydään siitä, johtuvatko tyttöjen ja poikien erot vain kasvatuksen erilaisista painopisteistä ja missä määrin biologiset tekijät selittävät eräitä eroja. Yksilöt ovat erilaisia sukupuolesta riippumatta.

Tyttöjä ei välttämättä kannusteta omien voimavarojensa ja lahjakkuutensa käyttöön. Tämän ajan huolestuttavia ihanteita näyttäisivät olevan kyky tulla toimeen omin avuin, oman itsearvostuksen ja osaamisen jatkuva pumppaaminen, ääretön yksilöitymiskehitys.

Vastapainona on tärkeää vahvistaa yhteisöllisyyttä, jolloin ensiarvoista on toisista välittäminen ja kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Ominaisuuksia on helppo korostaa tyttöjen päivänä.

Lahjakkaiksi todettujen tyttöjen itsetunto näyttää laskevan erityisesti teini-iässä. Varttuessaan tyttö tajuaa itseltään odotettavan toisaalta perinteisiä naisellisia ominaisuuksia kuten passiivisuutta, mukautumista ja herkistymistä toisten odotuksiin, mutta toisaalta menestymistä ja suoriutumista. Ristiriitaiset odotukset voivat johtaa siihen, että tytöt peittävät lahjakkuutensa ja hukkaavat lahjakkuuspotentiaalinsa. Myös tämän päivän poikien alisuoriutumisesta voi olla huolissaan. Syyt tyttöjen ja poikien alisuoriutumiseen koulussa ovat erilaiset.

Naisten koulutustaso on kasvanut huikeasti ja yhä suurempi osa johtajista ja esimiehistä on naisia. Tilastokeskuksen työolotutkimuksen mukaan naisjohtajuuteen liitetään innostavuus, tuki ja rohkaisu, työntekijöiden tunteiden huomioiminen, hyvistä suorituksista kiittäminen sekä kannustaminen opiskelemaan ja kehittymään.

"Perheen ja työn yhdistäminen on edelleen haastavampaa naisille kuin miehille."

Perheen ja työn yhdistäminen on edelleen haastavampaa naisille kuin miehille. Keskusteluissa korostuu naisen näkökulma, minkä johdosta se nähdään helposti vain naisten ongelmana.

Aloitin akateemisen urani aikana, jolloin professorikunta oli hyvin miesvaltaista.

Väiteltyäni olen pitänyt tärkeänä sitä, että voin kannustaa naisia tieteellisellä uralla.

Rooleja täytyy tuulettaa

Jouni Porsanger
Sanna Kärkkäinen: Tytöt tunnistavat syrjinnän.

Sanna Kärkkäinen: Tytöt tunnistavat syrjinnän.

Sanna Kärkkäinen

Visit Rovaniemen toimitusjohtaja

Tyttöjen päivää tarvitaan, koska yhä edelleen tytöt kokevat syrjintää sukupuolensa vuoksi maailmalla. Epäkohtia pitää poistaa ja tulevaisuutta tasa-arvoistaa. Tyttöjen päivänä voidaan myös juhlia sitä, että Suomessa asiat ovat paremmin kuin monessa muussa maassa.

Suomalainen yhteiskunta on vakaa ja toimiva ja epäkohdat onneksi vuosien saatossa vähentyneet. Nykytytöt tunnistavat ja tunnustavat epätasa-arvon ja syrjinnän hyvin. Uskon, että heidän käsissään tulevaisuus paranee.

"Nykytytöt tunnistavat ja tunnustavat epätasa-arvon ja syrjinnän hyvin. Uskon, että heidän käsissään tulevaisuus paranee."

Olen törmännyt epätasa-arvoon palkkauksessa ja työsuhteen eduissa. On verkostoja, joissa naisjohtaja suljetaan edelleen ulkopuolelle. Rooleja täytyy tuulettaa kunnolla. Itse olen kokenut, että vahva osaaminen, tunneäly ja positiivinen asenne ovat keinoja pärjäämiseen.

Tytöille lähetän sellaisia terveisiä, että seiso rohkeasti omien mielipiteidesi ja arvojesi takana. Tasa-arvo kuuluu kaikille, joten uskalla sanoa ja ottaa puheeksi kohtaamasi epäkohdat. Suomi tarvitsee osaavia naisjohtajia nyt ja tulevaisuudessa. Sinä voit olla yksi heistä!

Tytöttelyä ei ole liiemmin kuulunut

Jussi Leinonen
Katja Hämeenoja: Naisia on yritysten johtotehtävissä miehiä vähemmän.

Katja Hämeenoja: Naisia on yritysten johtotehtävissä miehiä vähemmän.

Katja Hämeenoja

Lapin sairaanhoitopiirin naistenklinikan ylilääkäri

Tyttöjen päivää tarvitaan, jotta muistaisimme, että kaikilla maailman tytöillä ei mene niin hyvin kuin meidän tytöillä Suomessa.

Nyky-Suomessa tasa-arvo on maailman parhaita. Silti naisia on varsinkin yritysten johtotehtävissä miehiä vähemmän. Meillä on onneksi mahdollisuus kouluttautua sukupuolesta riippumatta. Omasta työnäkökulmasta synnyttäminen on kuitenkin edelleen vain naisten hommaa.

"Nyky-yhteiskunnan vaatimukset tyttöjä kohtaan ovat melkoisia. Varsinkin ulkonäölle asetetaan kovasti paineita."

Urallani olen päässyt etenemään oman osaamisen ja mielenkiinnon mukaan. Tytöttelyä ei ole liiemmin kuulunut.

Nyky-yhteiskunnan vaatimukset tyttöjä kohtaan ovat melkoisia. Varsinkin ulkonäölle asetetaan kovasti paineita. Pojat pääsevät näiden suhteen vähemmällä.

Tytöille lähetän terveisiä, että pyri aina sitä kohti mitä haluat äläkä anna toisten lannistaa!

Keskiviikkona 11. lokakuuta vietetään YK:n kansainvälistä tyttöjen päivää.


Kommentit (1)

 • Mikko

  ”Niin sanottuun miesten ammattiin, esimerkiksi rekkakuskiksi hakeutuvia naisia katsotaan hieman kieroon.”
  Kysymys kuuluu, katsotaanko heitä kieroon niin sanotusti halveksivasti vai ihmetellen ja kunnioittavasti?, että ohhoh nyt onkin valinnut kunnon ammatin?

  Näissä tarinoissa toistuu jatkuvasti se, että yritysmaailmassa johtavissa asemissa ei ole sitä tasa-arvoa, koska sukupuoli jakauma on jotain muuta kuin 50/50. Ei se luku 50/50 ole mikään itseisarvo, jota on pakko tavoitella keinoja kaihtamatta. Eikö ole paljon tärkeämpää että tehtävään valitaan mahdollisimman pätevä henkilö eikä tiettyä sukupuolta (kiintiö). Eihän me vaadita naisvaltaisillakaan aloilla, että siellä tulisi olla johtotehtävissä 50/50 sukupuolijakauma. Kyllä sinnekkiin valitaan se pätevin henkilö (tai näin ainankin toivon).

  ”Välillä koen kiusalliseksi sen, että joudun yhä toisinaan vastaamaan kysymyksiin kuinka perheeni pärjää, kun käyn reissutöissä. Eivät miehet joudu vastaamaan tuollaisiin. Come on, nyt on vuosi 2017.”

  En tiedä elämmekö rinnakkaisessa ulottuvuudessa vai mitä, kosk minulta kysytään vähän väliä, että ’kuinkas perheellä menee. Eikö ole aika hankalaa tällaiset pitkät reissut? Ethän sinä näe lapsia ikinä?’. Työskentelen siis Sveitsissä.

Kirjoita kommentti

Perustele, kirjoita selkeästi, älä vähättele ihmisiä, ÄLÄ HUUDA. Pysy aiheessa ja muista käytöstavat. Kommentit luetaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua.

Meillä on nollatoleranssi alatyyliselle ilmaisulle, henkilöön käyvälle arvostelulle ja vihamielisyydelle. Emme julkaise kommentteja, joiden ainoa sisältö on negatiivinen mielipide vailla perusteluja. Jätämme julkaisematta myös ne kommentit, joissa ei lainkaan piitata oikeinkirjoituksesta kuten isoista alkukirjaimista tai välilyönneistä.

Kiitos etukäteen rakentavasta kommentistasi!

Lue myös