Iin kunta ottaa kaavasuunnitteluun mukaan kaikki kunnan asukkaat (LK 14.10.). Rovaniemen kaupungin kaavoitus hoidetaan toisella tavalla.

Totta on, että Rovaniemelläkin kysytään asukkaiden mielipidettä, mutta sillä ei näytä olevan mitään merkitystä. Kaavoitus etenee ainakin Lainaanrannassa kaavoittajan alkuperäisen esityksen mukaisesti siitä huolimatta, että kaavasta annetuissa muistutuksissa todetaan, että muutosehdotus ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimuksia.

Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen yleiskaava, johon Lainaanrannan alue kuuluu, on hyväksytty ja vahvistettu heinäkuussa 2015. Yleiskaavassa on Lainaankadun varteen merkitty ”Yleiseen ja yksityiseen pysäköintiin varattu alue” (LPY).

Maisema on avara ja puistomainen, sillä pysäköintialue ei peitä maisemaa. Jo samana vuonna elokuussa 2015, eli kuukauden kuluttua yleiskaavan vahvistamisen jälkeen, tekninen lautakunta käynnisti kaavamuutosprosessin, jolla alue muutettaisiin asuinkerrostalotontiksi.

Oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta poikkeaminen niin, että pysäköintialue muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi, on niin merkittävä muutos, että sitä ei voi perustella ilman alueen laajaa yleiskaavallista tarkastelua. Asemakaavan muutos vaikeuttaisi yleiskaavan toteuttamista, ei ainoastaan rakentamisen tai pysäköinnin järjestämisen vuoksi, vaan yleiskaavalla ohjatun kaupunkikuvan toteutumisen kannalta.

Pysäköintialue on selkeästi tarkoituksellinen aukko rakentamisessa avaamaan maisema Lainaankadulta rannalle. Aukko ei ole pelkästään pysäköinnin tarpeisiin, vaan se on olennainen osa kaupunkikuvan lähimaisemaa.

Kaavamuutosesitykseen kuuluu oikeus jättää vastineita ja mielipidekirjoituksia. Näin on tehtykin, mutta kaavoittaja kumoaa kaikki kriittiset mielipiteet ja kysymykset ja näin ollen vähättelee asukkaiden aitoa huolta. Kaavoittaja jopa puuttuu yksilön oikeuteen valita asuinpaikkansa toteamalla: ”Autoja perheissä voi olla useita, joten on myös hyvä kysyä, että onko kyseinen asuntomuoto silloin oikea valinta asuinpaikan suhteen.”

Ovatko päättäjät lukeneet näitä asiantuntijoiden ja alueen asukkaiden vastineita, vai ovatko he kuunnelleet kaavoituksen esittelijöitä, jotka ovat ehkä jättäneet mainitsematta, että oikeusvaikutteisen yleiskaavan vahvistamisesta oli kulunut vain kuukausi, kun sen kaavan määräyksiä ryhdyttiin muuttamaan.

Asiaa on käsitelty teknisessä lautakunnassa, ympäristölautakunnassa ja kaupunginhallituksessa. Ympäristölautakunnan yksimielinen päätös (29.3.2017) oli, että Lainaankadun LP-alue säilytetään voimassa olevan kaavan mukaisena muun muassa alapuolella olevan leikkipuiston käytön sekä Lainaanrannan ja Vanhan torin tapahtumien asiakkaiden pysäköinnin turvaamiseksi.

Pyydämme teitä arvoisat valtuutetut ennen päätöksentekoa perehtymään huolella esillä olevaan kaavamuutosesitykseen huomioiden sitä koskevat kannanotot prosessin eri vaiheissa sekä perehtymään lakiin kaavoituksesta.

Rovaniemellä rakennetaan nyt uusia asuinkerrostaloja enemmän kuin vuosiin. Onko tonttipula todellakin niin suuri ja saako kaupunki tästä tonttikaupasta niin paljon rahaa, että kannattaa tuhota Lainaanrannan avara puistomaisema lopullisesti!

Tarja Suopajärvi, Raili Kerola, Helena Rantasuo, Tauno Niva, Ari Geselle, Anne ja Jorma Rapo, Annikki ja Juha Nelin


Kommentit (1)

  • Ihmettelijä

    Se on käynyt selväksi jo 10-20 vuotta sitten, että Rovaniemi vihaa Ounasvaaraa, puita, pensaita, nurmikoita ja yleensä kaikkea vähänkin vihreää, mutta ketkä ihmeessä näitä kaikkia joka paikkaan tungettavia taloja oikein tarvitsevat!?

Kirjoita kommentti

Perustele, kirjoita selkeästi, älä vähättele ihmisiä, ÄLÄ HUUDA. Pysy aiheessa ja muista käytöstavat. Kommentit luetaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua.

Meillä on nollatoleranssi alatyyliselle ilmaisulle, henkilöön käyvälle arvostelulle ja vihamielisyydelle. Emme julkaise kommentteja, joiden ainoa sisältö on negatiivinen mielipide vailla perusteluja. Jätämme julkaisematta myös ne kommentit, joissa ei lainkaan piitata oikeinkirjoituksesta kuten isoista alkukirjaimista tai välilyönneistä.

Kiitos etukäteen rakentavasta kommentistasi!

Lue myös