PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Tilaajille

Uusi saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki on kaa­tu­mas­sa eri­mie­li­syyk­siin

Sopua osapuolten välille on yritetty hakea loppuun saakka. Toimikunta tiedottaa perjantaina, saadaanko lakiesitys eteenpäin vai ei.

Eripura on kaatamassa uuden saamelaiskäräjälain. Lakia valmistelevan toimikunnan oli määrä antaa esityksensä laista huhtikuun loppuun mennessä, mutta määräaikaa jatkettiin toukokuun puolelle.

Lapin Kansan saamien tietojen mukaan toimikunta ei lisäajasta huolimatta ole päässyt yksimielisyyteen esityksestä, eikä esitystä uudesta laista näin ollen todennäköisesti tule.