Politiikka: "Työe­lä­mäs­sä voidaan tehdä paljon mie­len­ter­vey­den tu­ke­mi­sek­si"- mi­nis­te­ri vie­rai­li Me­ri-La­pis­sa

Jääkiekko: Ruotsin mestari Luulaja piti RoKille op­pi­tun­nin: maalit 11–0, tor­jun­nat 13–71

Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

Pääkirjoitus

Uusi reitti Norjaan

Inarin Nellimin tie sai vihdoin remonttirahaa. Tien kunnostaminen herättää henkiin toisen ikuisuushankkeen, Inarista Norjan Paatsjoelle johtavan tien.

Hallituksen päätös myöntää reilut kymmenen miljoonaa euroa Nellimin tien remonttiin herättää toiveita tieyhteyden jatkamisesta Norjan Paatsjokivarteen.

Inari ja Etelä-Varanki ovat haaveilleet kunnat ja maat yhdistävästä maantiestä yhtä pitkään kuin nellimiläiset tiensä korjaamisesta. Toteutuessaan uusi, Nellimistä Paatsjokilaaksoon vievä tie lyhentäisi Ivalon ja Kirkkoniemen välimatkaa 32 kilometrillä. Nellimin ja Nyrudin välimatka lyhenisi yli 300 kilometrillä. Täysin uutta tietä tarvittaisiin Suomen puolella kaksitoista ja Norjassa viisi kilometriä.

Paatsjoen tien tärkeyttä on perusteltu turismilla ja rajaseudun elinkeinoelämällä. Perustelut pätevät edelleen.

Kirkkoniemestä Paatsjokivartta Nyrudiin johtaa reilun sadan kilometrin pituinen öljysoratie. Sieltä väylä jatkuu metsäautotienä lähelle Nautsia. Tien päästä, Rajakoskelta on vain lyhyt matka Venäjälle ja vanhalle Jäämeren tielle, joka siirtyi Petsamon mukana Suomelta Neuvostoliitolle 1944. Nautsista uusi tie kulkisi kolmen valtakunnan rajapyykille Muotkavaaraan ja sieltä edelleen lounaaseen yhtyen Inarin takaiseen Kessin metsäautotiehen ja jatkuen Paatsjoen sillan kautta Nellimöön.

Inarilaisten toiveissa oli aikoinaan Jäämeren tien kunnostaminen, mutta vahvasti suomensukuisten paatsjokivartisten ei. He eivät luota Venäjään, vaan haluavat tien suoraan Suomeen.

Neuvostoliiton aikana tiehanketta jarruttivat sotilaat ja suojelupoliisi. Kylmän sodan päätyttyä vastustajiksi vaihtuivat luonnonsuojelijat. Tien rakentaminen uhkaisi Ylä-Paatsjoen kansallispuiston laajentamista. Kunta on vastustanut laajennusta.

Yhteyttä Suomeen takavuosina innokkaasti ajanut Ylä-Paatsjoen kyläyhdistys kyllästyi vuosituhannen vaihteessa odotteluun ja ryhtyi kunnostamaan Nautsiin vievää, noin 20 kilometrin pituista soratietä talkoilla.

Norjan valtion tielaitos Statens vegvesen ilmoitti 2010, ettei Paatsjoen tie jatku, koska sitä ei pidetty Finnmarkin maakunnassa tärkeänä. Inari ja Etelä-Varangin kunta sopivat 2014 hankkeen viemisestä eteenpäin yksityis- ja kuntatiepohjalta. Kunnat etsivät hankkeelle rahoitusta Brysseliä myöten, mutta rahoittajaa ei löytynyt. Etelä-Varangin tieinto on sittemmin laimentunut. Inarin kunnanjohtajan Jyrki Hyttisen mukaan tien jatkaminen Norjaan on yhä kunnan tavoitteena (LK/PS 10.6.).

Paatsjoen tien rakentaminen on kaikin puolin kannatettava ja järkevä hanke varsinkin nyt, kun autot kestävä jatkoyhteys Nellimistä nelostielle on varmistunut.