Uusi käytävä Re­von­tu­len ja Rin­teen­kul­man välille – asiak­kaat ha­lu­taan mukaan ideoin­tiin: "Kaikki on vielä auki."

Kauppakeskukset Revontuli ja Rinteenkulma tiedottivat maanantaina uuden, ostoskeskuksen eteläpäät yhdistävän käytävän avaamisesta. Vuoden 2019 aikana valmistuva yhdyskäytävä rakennetaan Revontulen eteläpäädystä Rinteenkulman entisen Anttilan tilaan. Käytävän ympärille rakennetaan uusia liiketiloja, joiden ideointiin kauppakeskusten asiakkaat halutaan ottaa mukaan.

Revontulen kauppakeskuspäällikkö Hanne Martimo ja Rinteenkulman kauppakeskuspäällikkö Pekka Rinne, miksi yhdyskäytävä rakennetaan?

Hanne Martimo: "Revontulen omistajuus vaihtui keväällä, ja sen myötä uudistukset pääsivät alkamaan. Uudet omistajat haluavat tehdä läheisempää yhteistyötä seinänaapurin kanssa ja investoida yhdyskäytävään. Käytävä on ollut pitkään myös asiakkaiden mielessä."

Pekka Rinne: "Yhdyskäytävästä on puhuttu jo kymmenen vuotta, mutta aina sitä on joku vastustanut. Uuden omistajan myötä moni asia helpottui ja yhteistyöhalukkuus kasvoi."

Mitä hyötyä uudesta yhdyskäytävästä on?

HM: "Kauppakeskukset asettuvat tällä hetkellä U:n malliin ja tiloihin on syntynyt umpiperiä. Yhdyskäytävä tasapainottaa asiakasvirtoja."

PR: "Asiakkaiden kannalta on ollut tympeää, jos on vaikka unohtanut jotain toisen keskuksen puolelle ja pitää kävellä melkein puolikilometriä takaisin.

Nykyinen yhdyskäytävä on ollut liian kapea alusta asti, mikä on aiheuttanut pullonkauloja. Lisäksi sen liuskat ovat liian jyrkkiä. Uusi käytävä suunnitellaan riittävän pitkäksi ja loivaksi, jotta pyörätuolillakin pääsee liikkumaan sujuvasti."

Millaisella aikataululla yhdyskäytävä ja uudet liiketilat valmistuvat?

HM: "Vuoden 2019 aikana. Revontulen aikataulua ei ole vielä lyöty lukkoon, koska suunnitelmissa on yhä liikkuvia osia. Remontteja ei aloiteta yhdessä, eivätkä ne valmistu yhtä aikaa, vaan edetään siinä rytmissä, mikä on kullekin toimijalle järkevää."

PR: "Aloitamme Rinteenkulmassa alustavat valmistelut nyt heinäkuussa. Pystytämme väliseiniä ja valmistelemme viemäriverkostoja, sosiaalitiloja sekä sisäänkäyntejä. Sitten, kun liiketilojen suunnitelmat lyödään lukkoon, uudistukset saadaan nopeammin valmiiksi. On mahdollista, että Rinteenkulman puoli avataan jo tämän vuoden syyskuussa, ja kauppakeskusten välisen yhdyskäytävän rakentaminen jatkuu ensi vuodelle."

Kauppakeskusten asiakkaita houkutellaan mukaan yhdyskäytävän suunnitteluun Uusi yhteys -kampanjalla. Otetaanko asiakkaiden toiveita oikeasti huomioon suunnittelussa?

HM : "Olemme ottaneet asiakkaat aikaisemminkin mukaan kauppakeskuksen suunnitteluun, joten se on meille luontainen toimintatapa. Mitään suunnitelmia ei ole lyöty lukkoon, joten asiakkaat pääsevät ihan oikeasti mukaan suunnittelutyöhön. Liiketilojen lukumäärä ja pohjaratkaisut, yhdyskäytävän paikka ja tulevat palvelut ovat vielä auki, ja haluamme kuulla asiakkaiden ideoita."

PR: "Kansalla on viisaus, ja jos idea on hyvä, se otetaan käyttöön."

"Nykyinen yhdyskäytävä on ollut liian kapea alusta asti, mikä on aiheuttanut pullonkauloja. Lisäksi sen liuskat ovat liian jyrkkiä."
Minkälaisia uusia liiketiloja keskusten eteläpäätyihin tulee? Liiketilojen mallisuunnitelmissa mainitaan yrityksiä kuten pientavaramyymälä Flying Tiger Copenhagen ja leipomokahvila Arnolds, tulevatko nämä liikkeet kauppakeskuksiin?

HM: "Tiloihin voi tulla yksi suuri toimija, mutta on todennäköisempää, että tilat jaetaan useaan pienempään liiketilaan. Se avaa mahdollisuuksia myös paikallisille toimijoille, koska pienemmät liiketilat ovat edullisempia. Olisi mahtavaa, jos uusiin tiloihin saataisiin yhdistelmä isompia brändejä ja paikallisia herkkuja.

Teimme Rinteenkulman kanssa asiakastutkimusta keväällä, ja selvisi, että muun muassa nämä ovat sellaisia palveluita, mitä asiakkaat toivoisivat. Teemme töitä asiakkaiden toiveiden toteuttamiseksi, mutta mitään varmaa ei voida vielä sanoa."

PR: "Mitään rajoittavia sopimuksia ei ole solmittu, joten kaikki on auki. Kompleksin ravintolatarjonta on ollut pitkään alimitoitettua, ja ravintoloita voisi olla kolmekin kertaa nykyistä enemmän. Ravintolapalvelut kun ovat sellaisia, joita ei verkosta saa hankittua.

Laskeskelin, että entisen Anttilan alueelle voitaisiin tehdä noin kymmenen uutta liiketilaa. Jokaisen liikkeen täytyisi olla kooltaan vähintään 50 neliötä, jotta se on yrittäjälle kannattava, mutta ei sekään kiveenhakattua ole. Kauppakeskuksissa ei ole enää pelkästään tavaranmyyntipalveluita, vaan hyvinvointi- ja liikuntapalvelut ovat nyt trendikkäitä."

Tuleeko Revontulen nykyisiin liiketiloihin muutoksia yhdyskäytävän remontin myötä?

HM: "Liiketilojen sopimukset säilyvät ennallaan. Ketään ei potkita pois tai pakoteta siirtymään yhdyskäytävän tieltä. Rakennustyöt toteutetaan siten, ettei kaupanteko keskeydy."

Tuleeko remontin yhteydessä muita uudistuksia tai kunnostuksia?

HM: "Revontulikeskuksen yleiset wc-tilat vaatisivat parannuksia, ja suunnitelmissa on siirtää ne ostoskeskuksen parkkihallista katutasoon yhdyskäytävän remontin yhteydessä."

PR: "Rinteenkulman puolelta ei ole tällä hetkellä tiedossa muuta kuin tavallisia pintaehostuksia."