Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Useat sadat je­ho­van­to­dis­ta­jat jou­tu­vat päät­tä­mään ar­mei­jas­ta lä­hi­vuo­si­na – Jehovan to­dis­ta­jat: Emme pyri vai­kut­ta­maan lakiin, eikä jäseniä ohjata

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vahvisti viime perjantaina 15. maaliskuuta lain, joka kumoaa jehovantodistajien vapautuksen asepalveluksesta. Totaalikieltäytyjäksi on ilmoittautunut viime kuukausina ennätysmäärä ihmisiä, koska tällä hetkellä ketään ei tuomita siitä vankeuteen.

Suomen Jehovan todistajat kertoo tyytyvänsä lakimuutokseen, joka kumoaa jehovantodistajat asevelvollisuudesta vapauttaneen lain.

Jehovan todistajien tiedottaja Jukka Palonen kertoo, ettei liike ottanut kantaa 80-luvulla säädettyyn vapautuslakiin, eikä myöskään nyt tehtyyn päätökseen kumota laki.

– Toimimme kulloinkin voimassa olevan lain mukaan. Näin teemme myös nyt uuden lain astuessa voimaan, Palonen kommentoi.

Palonen sanoo, että jehovantodistajat menettelevät näin uskonnollisten syiden takia. Perusteet löytyvät hänen mukaansa Raamatusta.

– Jehovantodistajat haluavat pysyä kaikkialla poliittisesti puolueettomina.

Se tarkoittaa Palosen mukaan sitä, että jehovantodistajat eivät äänestä, tavoittele poliittisia virkoja, pyri vaikuttamaan hallituksiin tai lobbaa.

Jehovan todistajien mukaan he eivät aio hakea lainsäädäntöön muutosta myöskään jälkikäteen.

Vapautuslain kumoamiseen voisi hakea muutosta valittamalla ylemmille tuomioistuimille.

Valitus olisi ajankohtaista, jos liikkeen jäsen päättäisi lain kumoamisen jälkeen kieltäytyä armeijasta ja siviilipalveluksesta ja käräjäoikeus tuomitsisi tämän vankeuteen.

Jäsenet päättävät itse

Jehovan todistajat kertoo, että liike ei aio määrätä jäseniään toimimaan tietyllä tavalla vapautuslain kumoamisen jälkeen.

– Jokainen yksilö joutuu tekemään tässä ratkaisun oman valistuneen omantuntonsa perusteella, Palonen toteaa.

Palonen sanoo, että on vaikeaa arvioida, miten lain kumoaminen vaikuttaa, koska päätös armeijan, siviilipalveluksen ja totaalikieltäytymisen väliltä jää yksilöiden harteille.

Aiemmin jehovantodistajat ovat pitäneet myös siviilipalvelustaan vakaumuksensa vastaisena. Joissakin maissa jehovantodistajat ovat Palosen mukaan katsoneet, että he voivat osallistua siviilipalvelukseen, jos se ei ole kytköksissä asepalvelukseen.

Aseistakieltäytyjäliitto (AKL) on arvioinut, että jatkossa jehovantodistajat valitsevat siviilipalveluksen ja totaalikieltäytymisen väliltä.

Sadat jäsenet joutuvat päättämään lähivuosina

Jehovantodistajia on asepalvelukseen kutsuttavissa ikäluokissa noin 70 per vuosi.

Tulevan kolmen vuoden aikana päätös armeijan, siviilipalveluksen ja totaalikieltäytymisen väliltä on kuitenkin edessä sadoilla liikkeen jäsenillä.

Tänä aikana asevelvolliseksi tulee noin 700 jehovantodistajaa, joilla on tällä hetkellä lykkäys armeijasta.

Vapautuslakia on sovellettu niin, että liikkeen jäsenet saavat lykkäyksen siihen asti, kunnes heidät on vapautettu kokonaan vuonna, jona he täyttävät 29 vuotta.

Ennätysmäärä ilmoittautuu totaalikieltäytyjiksi

Ennätysmäärä ihmisiä on ilmoittautunut viime kuukausina totaalikieltäytyjiksi.

Taustalla on hovioikeuden viime vuonna antama ratkaisu, jossa kumottiin käräjäoikeuden vankilaan tuomitseman miehen rangaistus. Sen jälkeen käräjäoikeus on jättänyt totaalikieltäytyjät rangaistuksetta.

Hovioikeus katsoi, että vakaumuksensa vuoksi armeijasta ja siviilipalveluksesta kieltäytyvän vankilaan tuomitseminen on ristiriidassa perustuslain yhdenvertaisuusvaatimuksen kanssa, koska myöskään Jehovan todistajia ei tuomita vankeuteen.

Kun korkein oikeus jätti hovioikeuden päätöksen viime marraskuussa voimaan, ilmoitukset totaalikieltäytymisestä lähtivät nopeaan kasvuun.

– Ennätykselliset 40 henkilöä on ilmoittanut totaalikieltäytymisestään alkuvuoden aikana, kertoo siviilipalvelusjohtaja Mikko Reijonen.

Koko viime vuoden aikana vastaava luku oli 47.

Myös loppuvuonna totaalikieltäytyjäksi ilmoittautui tavallista korkeampi määrä ihmisiä.

Tausta

Kumottu laki

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vahvisti jehovantodistajat asepalveluksesta vapauttavan lain kumoamisen viime perjantaina 15. maaliskuuta.

Hallitus alkoi pohtia lain kumoamista viime vuonna, kun hovioikeus vapautti käräjäoikeuden vankilaan tuomitseman totaalikieltäytyjän rangaistuksesta.

Siihen asti, että uusi laki astuu voimaan runsaan viikon päästä, totaalikieltäytyjiä ei tuomita vankeuteen, jos käräjäoikeudet jatkavat viime kuukausien ratkaisulinjansa noudattamista.

Lain piirissä on jatkossa vuosittain noin 70 jehovantodistajaa.