tapahtumat: Pe­rin­tei­siä juh­lal­li­suuk­sia, tal­vi­uin­tia ja yh­teis­lau­lua – näin it­se­näi­syys­päi­vää vie­te­tään Ro­va­nie­mel­lä

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

vaalikone: Lapin Kansan vaa­li­ko­ne on nyt auki – Löydä it­sel­le­si sopiva ehdokas

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Ur­hei­lu­opis­to tulee ensin

Johtaja Saija Niemelä-Pentti moitti (LK 28.10.) tulkintojani kuntayhtymän perustaman, vapailla markkinoilla toimivan ja voittoa tavoittelevan Santasport Oy:n ja Santasport Lapin urheiluopiston toiminnoista. En ole ainoa. Tarkastuslautakunta (Tarla) on virallisissa arviointiraporteissaan tehnyt monta kertaa. Ne on nollattu.

Tarlassa oltiin jo 2018 tietoisia opiston taloustilanteesta. Se oli heikentynyt tarpeisiinsa nähden liian laajaksi muodostuneesta palveluhankinnasta yhtiöltä. Epäselvyyksiä opiston ja yhtiön välillä oli myös yhteisten tilojen kulujen ja asiakkaiden jakautumisesta. Tarla pyysi 2020 yhtymähallitusta kiinnittämään huomiota julkisyhteisön (opiston) ja vapailla markkinoilla toimivan yhtiön toimintojen ja kulujen eriyttämiseen. Se palasi aiheeseen 2021 pyytäen yhtymähallitusta laatimaan toimintasuunnitelma toimintojen eriyttämiseksi ja arvioimaan, onko matkailu- ja majoitustoiminta koulutuskuntayhtymän ydintoimintaa.

Kun asiassa ei vuosien aikana edistytty, Tarla osoitti 2022 arviointikertomuksensa havainnot suoraan yhtymäkokoukselle. Ensiksi se pyysi sitä kiinnittämään huomiota opiston jatkuvasti heikentyneeseen taloustilanteeseen, yhtymäkokouksen hyväksymien sitovien määrärahatavoitteiden ylittymiseen, asiakasrajapintojen (opisto/yhtiö) selkeyteen sekä yhtymälle määrättyjä tehtäviä hoitavan yhtiön raskaaseen velkataakkaan.

Toiseksi se esitti, että yhtymäkokous velvoittaa yhtymähallitusta laatimaan selvityksen toimista, joilla kuntayhtymä turvaa opiston toiminnan ja kehittymisen erityisesti talousmielessä sekä selkeyttää asiakas- ja kustannusjakoa opiston ja yhtiön välillä.

Yhtymähallitus antoi 25.10. selvityksen vaadituista toimenpiteistä, mutta vastasi vain kohtaan yksi. Toiseen, opiston elossa olemisen kannalta elintärkeään selvityspyyntöön opiston taloudellisen toiminnan ja kehittymisen turvaamisesta ei vastattu. Todettiin vain, että ”yhtymäkokous tekee tarpeelliseksi katsomiaan huomioita”.

Yhtiön selviytyminen on yhtymähallitukselle opiston olemassaoloa tärkeämpi. Siksi olen kirjoituksillani puolustanut opistoa. Odotan mielenkiinnolla, mitä yhtymäkokous päättää 19. joulukuuta.