ROPS: Ro­va­nie­men Pal­lo­seu­ra he­rät­tää huolta ja pet­ty­mys­tä – ­ky­syim­me tuntoja va­paaeh­toi­sel­ta, jä­se­nel­tä, kan­nat­ta­jal­ta ja ju­nio­ri­pe­laa­jien van­hem­mal­ta

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Ur­hei­lul­le noin 9,4 mil­joo­naa euroa ko­ro­na-avus­tuk­sia – "On tar­peel­lis­ta tukea seu­ro­ja, jotta meillä jat­kos­sa­kin Suo­mes­sa on elin­voi­mai­set liigat ja sarjat"

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt yhteensä 9 412 049 euroa korona-avustuksia urheiluseuroille, järjestöille ja opistoille, tiedottaa OKM.

Avustuksilla tuetaan koronaviruspandemian vaikutuksista taloudellisesti kärsineitä liikunta- ja urheiluseuroja, kilpasarjoja ja lajiliittoja sekä liikunnan koulutuskeskuksia. Määrärahojen myöntämisestä päätettiin lisätalousarviossa, jonka eduskunta hyväksyi 24. huhtikuuta.

Valtakunnallisille liikunnan koulutuskeskuksille myönnettiin tukia yhteensä 1 471 000 euroa. Tiedotteen mukaan myönnetyillä avustuksilla turvataan liikunnan koulutuskeskusten toimintaedellytyksiä ja varmistetaan toiminnan jatkuminen mahdollisimman joustavasti poikkeustilanteen päätyttyä.

Liikunta- ja urheiluseuroille myönnettiin tukia yhteensä 3 904 000 euroa 577 hakijalle. Avustusta saa käyttää 1.3.-31.5.2020 syntyneisiin toteutuneisiin kustannuksiin, kuten toimitilojen vuokriin sekä henkilöstökuluihin.

Kansallisten pääsarjojen organisoinnista vastaaville liigoille ja lajiliitoille myönnettiin tukia yhteensä 2 383 280 euroa 12 hakijalle. Tiedotteen mukaan lajiliittojen pitää jakaa avustus edelleen täysimääräisesti liiga-, divisioona-  ja pääsarjaseuroilleen. Avustusta myönnettiin urheilijoiden palkkoihin.

Paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen vaihtoehtoisiin tapoihin järjestää toimintaa ja palveluita koronapandemian aikana myönnettiin aluehallintovirastoille edelleen jaettavaksi yhteensä 1 653 769 euroa tukirahaa. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 316, joista tukea sai yhteensä 274 seuraa. Tukea haettiin erityisesti erilaisten digitaalisten verkkoalustojen, koulutusympäristöjen ja harjoitepankkien kehittämiseen ja hyödyntämiseen, valmentajien ja ohjaajien palkkakustannuksiin sekä laitehankintoihin.

– Koronaviruspandemian vuoksi suomalaiset urheiluseurat ovat olleet ahtaalla. On tarpeellista tukea seuroja, jotta meillä jatkossakin Suomessa on elinvoimaiset liigat ja sarjat. Seurat auttavat omalta osaltaan lapsia ja nuoria liikkumaan. Tavoitteena on, että seurojen ja sarjojen toimintaedellytykset säilyvät koronapandemiasta johtuvista toimintaolosuhteiden muutoksista huolimatta, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen tiedotteessa.