Varoitukset: Met­sä­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa koko maassa – avo­tu­len teko va­roi­tuk­sen aikana on kiel­let­tyä

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Työ­ter­veys­pal­ve­lut eivät kosketa kaikkia

Kunnissa, kuntayhtymissä ja kuntien yhtiöissä on merkittävä joukko työssäkäyviä, joille työnantaja ei tarjoa sairaanhoitopalveluja, kuten yleislääkärin vastaanottoa työterveyden kautta. Työterveyshuollon laajuus vaihtelee työnantajittain, mikä asettaa työntekijät eriarvoiseen asemaan.

Lain mukaan työnantajan on järjestettävä ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, jonka tavoitteena on muun muassa työhön liittyvien sairauksien ehkäisy. Sairaanhoitopalvelujen järjestäminen on lain mukaan vapaaehtoista ja työnantajan ei tarvitse järjestää edes yleislääkärin vastaanottoa.