Pääkirjoitus: Pan­de­mia ja Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ovat jät­tä­neet il­mas­ton­muu­tok­sen var­joon­sa – pla­neet­tam­me elin­kel­poi­suus on yhä uhat­tu­na

Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

Lentopallo: Pe­run­gan Poikien lii­ga­tai­val jatkuu sit­ten­kin – vii­mei­sen il­ta­päi­vän tukijat rat­kai­si­vat, että kai­vat­tu 55000 euroa saatiin kasaan

Tilaajille

Tut­ki­mus: Ver­kos­tot hyö­dyt­tä­vät van­hoil­lis­les­ta­dio­lais­ten yrit­tä­jyyt­tä

Politiikantutkija Aini Linjakumpu kertoo uudesta teoksestaan tiistaina Lapponica-salissa.

Verkostot ovat tärkeä osa vanhoillislestadiolaisten taloudellista toimintaa. Tämä käy ilmi politiikantutkija Aini Linjakummun kirjoittamasta Vanhoillislestadiolaisuuden taloudelliset verkostot -teoksesta, joka on ensimmäinen tutkimus vanhoillislestadiolaisten taloudellisesta toiminnasta. Teos pyrkii valaisemaan lestadiolaisyrittäjien menestyksen salaisuuksia.

Verkostoissa taloudelliset suhteet limittyvät hengellisiin ja sosiaalisiin suhteisiin sekä sukulais- ja ystävyyssuhteisiin. Se tekee näistä verkostoista erityisen vahvoja. Lisäksi verkostot edesauttavat yritystoiminnan rakentumista, rekrytointia ja asiakkaiden hankintaa.