Tun­ne­tut tau­din­ai­heut­ta­jat eivät Tor­nion­joen ka­la­kuo­le­mien syynä

Vaurioitunut lohi Tornionjoesta.
Vaurioitunut lohi Tornionjoesta.
Kuva: Harri Matikainen

Tunnetut kalatauteja aiheuttavat virukset tai bakteerit eivät ole aiheuttaneet Tornionjoen lohien kalakuolemia ja oireita. Asiasta kertoo Ruokavirasto verkkosivuillaan.

Asia on selvinnyt Ruokaviraston tutkimuksissa, jotka valmistuivat elokuussa. Ruokavirasto kertoo jatkavansa tutkimuksia analysoimalla kalojen vitamiinitasoja.

Lohissa on havaittu iho-oireita, jotka ovat syiltään tuntemattomia. Lohien iho on voinut ollut haavainen tai punoittava. Mahan alueella on ollut punoitusta, verenvuotoja ja ihon pintakerroksen kuolioitumista. Sisäelimissä ei ole ollut muutoksia.

Tänä kesänä kalastajien havainnot ovat olleet edellisvuosien kaltaisia. Oireita on haettu Tornionjoella jo vuodesta 2014 saakka.

Ruokaviraston kalastajilta saamien tietojen mukaan Oulu- ja Iijokien edustalla tai Simojoella ei ole havaittu sairaita tai kuolleita kaloja, mutta Kemijokisuuhun tulevissa merilohissa oireellisia kaloja on todettu, samoin joissakin Ruotsin puolen lohijoissa.

Ruokavirasto on edelleen kiinnostunut saamaan näytteitä poikkeavista saaliskaloista. Näytteiden tulee olla tuoreita ja kuljetus Ruokavirastoon täytyy onnistua arkipäivien aikana. Jo kuolleita kaloja ei voida tutkia pilaantumisen takia.

Ruotsin kalatautiviranomaisten sekä muiden ulkomaisten tutkimuslaitosten kanssa on suunnitteilla yhteistyötä lohissa esiintyvien oireiden selvittämiseksi.