Pääkirjoitus: Vihreän siir­ty­män jät­ti-in­ves­toin­tien hank­ki­mi­nen Me­ri-Lap­piin edel­lyt­tää alueen kuntien yh­teis­työ­tä – sen aloit­ta­mis­ta ei voi enää lykätä tuon­nem­mak­si

Kolumni: Rkp:n on va­lit­ta­va arvojen ja edun­val­von­nan välillä ja jäl­kim­mäi­nen on vah­voil­la

Merikotka: Me­ri­kot­ka sil­pou­tui tuu­li­voi­ma­laan Kemin Ajok­ses­sa – tut­ki­ja: tällä het­kel­lä tie­dos­sa­ni on yh­teen­sä 48 ta­paus­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tilaajille

Tukia saa, vaikka ei kor­jai­si satoa – Maa­ta­lous­tu­kia mak­se­taan myös ke­san­nol­la ole­vil­le pel­loil­le tietyin ehdoin

Lappiin maksettiin viime vuonna 47 miljoonaa euroa maataloustukia. Tukea saanutta peltoalaa oli yhteensä noin 42 000 hehtaaria.

Kaikilla pelloilla ei kuitenkaan tehty toukotöitä ja korjattu satoa, sillä Luonnonvarakakeskuksen tilaston mukaan Lapin käytössä olevasta maatalousmaasta 2 900 hehtaaria on kesannolla.

Maataloustukia voidaan maksaa, vaikka peltoa ei viljeltäisi aktiivisesti. Tietyin ehdoin tukea maksetaan kesannolla olevista pelloista, kertoo ylitarkastaja Juha Harri Lapin ely-keskuksesta.

"Pellolla ei saa kasvaa pajua tai puuntaimia, eivätkä rikkaruohot saa levitä."
Juha Harri
Lapin ely-keskuksen ylitarkastaja

– Tukea voidaan maksaa esimerkiksi viherkesanto- luonnonhoitopellolle.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.