kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Tornion seu­ra­kun­ta jättää Kirk­ko­lai­van elokuun lopussa – "on py­rit­tä­vä ko­ko­nais­ta­lou­del­li­suu­teen ja kus­tan­nus­te­hok­kuu­teen"

Tornion seurakunta irtautuu syyskuun alusta Kemi-Tornion rovastikunnan yhteisestä tiedotuslehdestä Kirkkolaivasta. Asiasta päättäneen kirkkoneuvoston mukaan tavoitteena on tiedottamisen uudistaminen ja parantaminen.

1 Miksi muutokseen päädyttiin ja miksi juuri nyt, seurakunnan talouspäällikkö Soile Martikainen?

–Uudistumisesta on puhuttu pitkään, ja nyt kun sopimus Kirkkolaiva-lehden kanssa on päättymässä, ajankohta osoittautui sopivaksi. Kirkkolaivan uudessa tarjouksessa ilmestymiskerrat olisivat harvenneet aikaisemmasta, jolloin olisimme joka tapauksessa joutuneet ilmoittamaan muualla.

–Tähän asti Kirkkolaiva on ilmestynyt joka toinen viikko. Meillä on tapahtumista tiedotettavaa useammin. On pyrittävä kokonaistaloudellisuuteen ja kustannustehokkuuteen.

2 Millä tavoin seurakunta uudistaa tiedottamistaan?

–Käytämme kanavana jotain muuta painettua lehteä, uudistamme nettisivumme sekä lisäämme sosiaalisen median käyttöä. Printtipuolella on useita paikallisia mahdollisuuksia. Paikallislehdet tavoittavat myös henkilöitä, jotka eivät lue Kirkkolaiva-lehteä. Seurakunta ei ole vielä päättänyt, mitä painettua lehteä tai lehtiä syksystä lähtien käytämme.

–Tiedottamisen merkitys on korostunut nykyaikana, jolloin tiedonkulku on nopeaa ja laajasti ihmisiä tavoittavaa.

3 Tornion seurakunnalla ei ole vielä omia sivuja esimerkiksi facebookissa. Seurakunnan diakonia-, lapsi- ja nuorisotyöllä on siellä omat sivustonsa, jotka kuitenkin on laadittu ikään kuin yksityishenkilöinä ja edellyttävät kaveripyyntöjä. Muuttuvatko nämä helpommin seurattaviksi yhteisösivuiksi ja saako seurakunta ikään kuin emosivustonsa, josta löytyvät kaikki osa-alueet?

–Järjestelmä ei ole vielä valmis vaan suunnitteluvaiheessa. Facebookin laajempaa käyttömahdollisuutta tutkitaan. On tarkoitus, että sivuja on helppo seurata, joten tällaiset kaveripyyntöpohjaiset muutetaan yhteisösivuiksi.

4 Muutos on aiheuttanut keskustelua, osa on sen puolesta, osa vastaan.

–Niin muutokset aina aiheuttavat. Tämä uudistus on myönteinen, parannamme ja lisäämme tiedottamista.