Toi­mit­ta­jal­ta: Uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja ei voi olla ih­mei­den­te­ki­jä – po­liit­ti­set päät­tä­jät kan­ta­vat suu­rim­man vastuun ta­lou­des­ta

-
Kuva: Jussi Leinonen

Syksy näyttää, kuinka vetovoimainen Rovaniemi on kuntajohtamisen ammattilaisten silmissä.

Rovaniemen kaupunginjohtajan virka tulee haettavaksi ensi tiistaina sen jälkeen, kun kaupunginvaltuusto on käsitellyt asiaa maanantaina. Valtuusto päättänee kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti, että kaupunginjohtajan virka täytetään kuuden vuoden määräajaksi. Virkasuhde ei siis ole toistaiseksi voimassa oleva kuten tähän saakka.

Viran hakuaika kestää kuukauden, joten tehtävästä kiinnostuneiden nimet ovat tiedossa 10. lokakuuta. Heidän joukostaan valtuusto valitsee uuden kaupunginjohtajan jo 9. joulukuuta, jos tavoiteaikataulu toteutuu.

Kaupunginjohtajan muodollisiin kelpoisuusvaatimuksiin kuuluvat virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys kunnallishallintoon. Tiistaina julkaistavaan hakukuulutukseen on kuitenkin listattu myös lukuisia muita ominaisuuksia, joita uudelta kaupunginjohtajalta odotetaan.

Hänen tulee olla kuntatalouden ja elinvoiman kehittämisen tuntija. Hän on myös näkemyksellinen vaikuttaja ja innostava johtaja, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot sekä kyky luoda verkostoja. Samalla hän on aidosti kiinnostunut kuntalaisten palvelemisesta ja vahvan Rovaniemi-brändin rakentamisesta.

Odotukset uutta kaupunginjohtajaa kohtaan ovat kovat, ja niin pitää ollakin. Rovaniemi tarvitsee talousosaajaa ja kehittäjää, joka tuo mukanaan uusia näkemyksiä siitä, miten kaupungin talous saadaan kuntoon.

Eri asia on, ovatko tällaiset osaajat kiinnostuneita Rovaniemestä. Rovaniemi toki on Suomessa aivan erityinen kaupunki: pääosin matkailun ansiosta Rovaniemi on kokoaan paljon suurempi, kiinnostavampi ja kansainvälisempi.

Myös Rovaniemen talousongelmat ovat kuitenkin sitä kokoluokkaa, ettei niitä selätetä muutamassa kuukaudessa, vaan myös uusi kaupunginjohtaja joutuu painimaan niiden kanssa. Tiedossa ei ole helppoja vuosia eikä helppoja ratkaisuja.

Kun Rovaniemelle edellisen kerran etsittiin uutta kaupunginjohtajaa vuonna 2012, tehtävään haki 18 henkilöä.

Hakijoista 11 kutsuttiin haastatteluun, ja finaalissa eli kaupunginvaltuuston äänestyksessä oli vastakkain kaksi ehdokasta. Heistä silloinen Lapin maakuntajohtaja Esko Lotvonen löi kilpakumppaninsa täpärästi yhdellä äänellä.

Lotvonen on saanut osansa haukuista, kun Rovaniemen talouskurimukseen on etsitty syyllisiä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että asemastaan huolimatta kaupunginjohtaja on vain valmisteleva ja esittelevä virkamies.

Tulevakaan kaupunginjohtaja ei voi olla ihmeiden tekijä, sillä poliittiset päättäjät kantavat edelleen suurimman vastuun siitä, miten kaupungin taloutta hoidetaan.