Rovaniemen sijoitussotkut: Ro­va­nie­mi ei voi antaa meille toi­mioh­jei­ta, sanoo kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön pu­heen­joh­ta­ja kau­pun­gin vaa­ti­muk­ses­ta erottaa Heli Vä­li­kan­gas

Rovaniemen matkailutalvi: Suo­ral­la reit­ti­len­nol­la pääsee 11:een Eu­roo­pan kau­pun­kiin

kolumni: Yh­tey­den­pi­to on vaikea laji

Toi­mit­ta­jal­ta: Iloitse van­hem­muu­des­ta, mutta ole huo­maa­vai­nen eri­lai­sia elä­män­ti­lan­tei­ta kohtaan

Lapsettomuus kuuluu niihin kipeisiin asioihin, joista voi olla vaikea puhua jopa lähimmille ihmisille. Vielä vaikeampaa on puhua asiasta julkisesti, omilla kasvoillaan.

Rovaniemen seurakunnan tuoreessa Pääsky-lehdessä lapsettomuudestaan puhuu harvinaisen rohkeasti yksi Rovaniemen johtavista päättäjistä. Hän on kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala .

Ansala kertoo haastattelussaan, kuinka raskaalta ja välillä jopa epätoivoiselta lapsettomuus tuntuu. Hän kertoo myös luopuneensa kirkkovaltuuston jäsenyydestä, koska keskenmenon jälkeen voimavarat eivät enää riittäneet kaikkien luottamustehtävien hoitamiseen.

Lapsettomuus on Suomessa melko yleistä, sillä arvioiden mukaan joka viides pari kohtaa tahatonta lapsettomuutta jossain elämänvaiheessa. Silti lapsettomuudesta voidaan puhua loukkaavasti ja syyllistävästi. Ei huomata esimerkiksi sitä, että jos työssään menestynyt nainen on lapseton, se ei välttämättä tarkoita, että hän on asettanut työn perheen edelle.

Ylipäänsä kannattaa pitää mielessä, että jokaisen elämässä on suruja ja murheita, jotka eivät näy ulospäin. Vaikka ihmisellä näyttää menevän hyvin, hän voi kantaa sisällään raskaita kokemuksia ja menetyksiä.

Äitienpäivän alla vietetään lapsettomien lauantaita, jonka tarkoitus ei ole himmentää lapsiperheiden iloa. Sen tarkoitus on muistuttaa, että vanhemmuus ei ole itsestäänselvyys eikä ketään voi arvottaa sen perusteella, onko hänellä lapsia vai ei.

Liisa Ansala tiivistää asian Pääskyssä: Olisi tärkeää, että opittaisiin arvostamaan erilaisia perheitä ja olemaan huomaavaisia erilaisia elämäntilanteita kohtaan.

Täällä voit lukea Pääsky-lehteä.