Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Tilaajille

Ther­ma­cell–­kes­kus­te­lu jatkuu: ko­koo­muk­sen eu­ro­par­la­men­taa­rik­ko teki hyön­teis­tor­jun­ta­lait­teis­ta ky­sy­myk­sen Eu­roo­pan ko­mis­siol­le

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen (kok.) on tehnyt kysymyksen hyttystentorjuntalaitteiden ympäristövaikutuksista Euroopan komissiolle. Pietikäinen viittaa tekstissä keskustelua herättäneisiin Thermacell–hyönteiskarkottimiin, joiden sisältämien kemikaalien epäillään olevan haitallisia ympäristölle.

– Suositussa Thermacell-laitteissa vaikuttavana aineena on D-alltriini, joka on Euroopan kemikaaliviraston ECHA:n mukaan erittäin myrkyllinen vesieliöille ja haitallinen nieltynä ja hengitettynä. Aineen vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen ja eliöstöön ei ole varmuutta, Pietikäinen kirjoittaa kysymyksessä.