Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Rikokset: Korona vei po­lii­sien hä­ly­tyk­set ra­vin­to­loi­den edus­tal­ta neljän seinän sisälle – nyt ri­kos­ten osalta ollaan pa­laa­mas­sa ta­val­li­seen arkeen

Te­no­joel­ta kaik­kien aikojen pienin lo­hi­saa­lis – uudet ra­joi­tuk­set vai­kut­ti­vat

Tenojoen vesistöstä saatiin historiallisen pieni lohisaalis kalastuskaudella 2017, kertoo Luonnonvarakeskus (Luke). Suomen ja Norjan välillä jaettu saalis oli vajaat 61 tonnia. Luken mukaan vuonna 2016 saalis oli 85 tonnia.

Saaliin vähäisyyteen vaikuttivat vuonna 2017 voimaan tulleet kalastusrajoitukset ja lähes koko kesän vallinneet hankalat kalastusolosuhteet, erityisesti voimakkaat virtaamat.

Paikalliset kalastajat saivat Tenojoen Suomen puolen lohisaaliista 49 prosenttia, kalastusmatkailijat 46 prosenttia ja Tenon sivujokien erilliset vapakalastajaryhmät noin viisi prosenttia.

Norjan puolella paikkakuntalaiset saivat saaliista 73 prosenttia ja kalastusmatkailijat 27 prosenttia.