Ta­sa-ar­vo­val­tuu­tet­tu: Eri­lai­set maa­jouk­kue­kor­vauk­set eivät ole syr­jin­tä­kiel­lon vas­tai­sia

Tasa-arvovaltuutettu julkisti tiistaina lausuntonsa liittyen Suomen Palloliiton maksamiin ottelukohtaisiin maajoukkuekorvauksiin.

Tasa-arvovaltuutettu otti omana aloitteenaan arvioitavakseen, onko Suomen Palloliiton ottelukohtaisia maajoukkuekorvauksia koskeva käytäntö naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain mukainen.

Tasa-arvovaltuutettu päätyy lausunnossaan siihen, että erilaiset maajoukkuekorvaukset eivät ole tasa-arvolain syrjintäkiellon vastaisia ja toteaa samalla Palloliiton tehneen pitkäjänteistä tasa-arvoa edistävää työtä naisjalkapallon tason ja arvostuksen nostamiseksi.

Kannanottonaan tasa-arvovaltuutettu toteaa kuitenkin, että yhtä suurilla maajoukkuekorvauksilla olisi tärkeä merkitys naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseksi jalkapallossa. Maajoukkuekorvausten tasa-arvoistaminen olisi Palloliitolta selkeä kannanotto siitä, että naisten ja miesten jalkapallo on yhtä arvokasta ja tärkeää.

– Olemme aktiivisesti pyrkineet edistämään tasa-arvoa ja kehittämään naisten ja tyttöjen jalkapalloa vahvasti kaikilta osiltaan ja viimeisimpänä panostuksenamme on naisten jalkapallon kehityspäällikön rekrytointi. Lausunto tukee sitä käsitystämme, että olemme ehdottomasti oikealla tiellä, Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande toteaa.

– Olemme samaa mieltä, että töitä on edelleen tehtävänä ja tasa-arvovaltuutetun toiveet on luonnollisesti kuultu ja ovat linjassa meidän toiveidemme kanssa, Casagrande jatkaa.