tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Tilaajille

Tai­tei­li­jat ko­koon­tu­vat yh­tei­seen pöytään Kau­ko­ses­sa

Kaukosessa on luotu monitaiteista teosta kokeellisella metodilla — ensi-ilta lokakuussa Islannissa.

Mitä tapahtuu, kun kahdeksan toisilleen vierasta, eri kulttuureja ja taiteenaloja edustavaa taiteilijaa tuodaan pieneen kylään muutamaksi viikoksi, ja heille annetaan vapaat kädet?

Asia selviää vain kokeilemalla.