Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Tilaajille

Tai­teel­le ja tie­teel­le Lapissa yli puoli mil­joo­naa euroa – katso tästä kaikki apu­ra­han saajat

Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahasto jakoi vuosijuhlassaan Rovaniemellä 530 000 euroa 46 hakijalle.

Vuorovuosin jaetaan 10 000 euron suuruinen tiede-, taide- tai ympäristöpalkinto. Tänä vuonna oli vuorossa tiedepalkinto, joka myönnettiin Lapin yliopiston rehtorille, mediatieteen professori Mauri Ylä-Kotolalle.