Taek­won-don ro­va­nie­me­läi­nen Eu­roo­pan mestari Jari Ram­berg: "Nin­jai­lut ovat kieh­to­neet minua aina"

Taekwon-don maailma tempaisi Jari Rambergin mukaansa 13-vuotiaana.

13 vuotta myöhemmin rovaniemeläinen voitti Euroopan mestaruuden.