Sy­vä­kan­kaan kou­lul­la on saatu hyviä ko­ke­muk­sia tu­ki­op­pi­las­toi­min­nas­ta

Susanne Nyman (vas.), Elina Kehusmaa ja Santtu Enqvist kertovat, että tukioppilaiden toiminnasta on tullut paljon positiivista palautetta.
Susanne Nyman (vas.), Elina Kehusmaa ja Santtu Enqvist kertovat, että tukioppilaiden toiminnasta on tullut paljon positiivista palautetta.
Kuva: Suvi Pirinen

Juuri päätökseensä tulleen lukuvuoden aikana Syväkankaan koululla otettiin tukioppilastoiminta ensimmäistä kertaa yhdeksi vapaasti valittavaksi kouluaineeksi. Ensimmäisen lukuvuoden perusteella kokemukset ovat olleet rehtori Susanne Nymanin mukaan erittäin positiivisia.

– Ehdottomasti näin hyvin alkanutta toimintaa halutaan jatkaa. Kyllä tämä on sitä parasta hyvinvointityötä ja kiusaamisen ehkäisemistyötä. Päätavoite on totta kai, että koulu on sellainen paikka, missä jokaisella on hyvä olla.

Tukioppilaana toiminut, juuri yhdeksännen luokan päättänyt Santtu Enqvist kertoo, että tukarit järjestivät lukuvuoden aikana monipuolisesti toimintaa nuoremmille oppilaille. On järjestetty esimerkiksi välituntitoimintaa, lautapeliturnauksia ja bingoa.

– Varsinkin pienemmät oppilaat ovat olleet todella innoissaan näistä tapahtumista. On myös tarkoitus, että meille olisi matala kynnys tulla puhumaan, jos on joku ongelma. Yritetään olla läsnä, ja nostaa tunnelmaa, että kaikilla olisi hauskaa.

Tukarit ideoivat koululle "hiljaisen huoneen", johon saatiin erityisavustus Mannerheimin lastensuojeluliitolta. Huoneessa pääsee rauhoittumaan koulupäivän hälyn keskellä.
Tukarit ideoivat koululle "hiljaisen huoneen", johon saatiin erityisavustus Mannerheimin lastensuojeluliitolta. Huoneessa pääsee rauhoittumaan koulupäivän hälyn keskellä.
Kuva: Suvi Pirinen

Edellisenä vuonna koululla oli jo ollut kerhomuotoista tukioppilastoimintaa, mutta nyt se haluttiin tuoda osaksi opintoja, jolloin koulutukset ja kokoontumiset voitiin järjestää koulupäivän aikana. Innokkaista osallistujista ei ole ollut pulaa. Aikaisemman kerhomuotoisen koulutuksen käyneitä oppilaita on toiminut kuluneena lukuvuonna tukioppilaina 18, ja uusia tukareita on jo koulutettu ensi vuotta varten 20. Tukioppilaskoulutukset pyritään yleensä järjestämään kevätlukukaudella, jotta uudet tukarit ovat heti syksyllä valmiita ottamaan kouluun saapuvia uusia oppilaita vastaan.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kemin yhdistys tekee yhteistyötä koulujen kanssa tukioppilaiden koulutuksessa. MLL järjestää koulutuksia koulujen tukioppilasohjaajille, jotka sitten vuorostaan kouluttavat tukioppilaat. MLL:n Lapin piiri auttaa tarvittaessa koulutuksessa. Syväkankaan koulun tukioppilaat ovat myös olleet mukana MLL:n Kemin yhdistyksen ja Luotolan Nuorten kerhonohjaajien kanssa järjestämässä Temppulauantai-tapahtumaa kerran kuukaudessa. Syväkankaan koulun liikuntasalissa pidettävässä tapahtumassa tukioppilaat ovat olleet ohjaajien apuna järjestämässä lapsille toimintaa erilaisilla temppuilupisteillä.

– Me tarjoamme tässä nuorille mahdollisuuden tuoda esiin omaa osaamistaan ja kehittää omia sosiaalisia taitojaan samalla, kertoo Elina Kehusmaa MLL:n Kemin yhdistyksestä.

Päätavoite tukioppilastoiminnassa on hyvinvoinnin lisääminen koulussa.
Päätavoite tukioppilastoiminnassa on hyvinvoinnin lisääminen koulussa.
Kuva: Suvi Pirinen

Santtu Enqvist sanoo, että innostui tukioppilastoiminnasta, koska on luonteeltaan toimelias ihminen, joka haluaa auttaa muita.

– On ollut todella mukavaa, kun on saanut tehdä paljon asioita, ja oppinut tuntemaan ihmisiä tämän kautta.

Susanne Nyman kertoo, että Syväkankaan koululla ei ole pääsyvaatimuksia tukareille, vaan mukaan pääsevät jatkossakin kaikki kiinnostuneet.

– Yleensä tukaritoimintaan hakeutuvat sosiaaliset oppilaat. Mutta mukana on ollut myös joitain hiljaisempia, jotka ovat siinä rohkaistuneet toimimaan yhdessä. Se on se helmi tässä tukioppilastoiminnassa, että siinä saa kehittää niitä vuorovaikutus-, ja yhteistyötaitoja.