Tähtijuttu: Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – min­kä­lais­ta on maal­lik­ko­tuo­ma­ri­na toi­mi­mi­nen?

Rakentaminen: Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Suuri osa yk­si­tyis­lää­kä­rei­den tut­ki­mus­ten kus­tan­nuk­sis­ta pois­tu­mas­sa Ke­la-kor­vaus­ten pii­ris­tä

Suuri osa yksityislääkärin määräämien tutkimusten ja hoidon kustannuksien korvauksista on poistumassa, kertoo Kela. Hallitus on antanut asiasta esityksen, ja lakimuutokset tulisivat voimaan ensi vuoden alussa.

Yksityislääkärin vastaanottokäynneistä maksettaisiin edelleen Kela-korvausta, mutta lääkärin tekemien toimenpiteiden korvattavuus poistuisi joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

Kela-korvaus säilyisi niissä yksityisen sairaanhoidon tutkimus- ja hoitotoimenpiteissä, jotka on määrännyt psykiatrian erikoislääkäri, suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri tai hammaslääkäri. Korvauksen saisi myös psykologin tekemistä tutkimuksista.

Hallitus esittää myös, että jatkossa kaikista yleis- ja erikoislääkärien vastaanottokäynneistä saisi tasasuuruisen korvauksen eli niin sanotun yleistaksan.

Jos hoidon on antanut psykiatrian erikoislääkäri tai erikoishammaslääkäri, taksa olisi suurempi.