Suun­nit­te­lu ko­ros­tuu Met­sä-Grou­pin jät­ti­pro­jek­tis­sa – "Pa­ras­ta on, kun saa hyvän po­ru­kan, jolla te­ke­mi­nen sujuu ja on hyvä yh­teis­hen­ki", sanoo pro­jek­ti­joh­ta­ja

Metsä Groupin Polar King -hankkeen projektijohtaja Jari-Pekka Johansson sanoo, että Kemin vanhalle saha-alueelle nykyisen tehtaan itäpuolelle tulee ainakin puunkäsittely ja hakekasat, jos uusi jättitehdas toteutuu.
Metsä Groupin Polar King -hankkeen projektijohtaja Jari-Pekka Johansson sanoo, että Kemin vanhalle saha-alueelle nykyisen tehtaan itäpuolelle tulee ainakin puunkäsittely ja hakekasat, jos uusi jättitehdas toteutuu.
Metsä Groupin Polar King -hankkeen projektijohtaja Jari-Pekka Johansson sanoo, että Kemin vanhalle saha-alueelle nykyisen tehtaan itäpuolelle tulee ainakin puunkäsittely ja hakekasat, jos uusi jättitehdas toteutuu.
Kuva: Jussi Saarela

Metsä Groupin Kemin uuden biotuotetehtaan hankesuunnittelu etenee. Metsäyhtiö kertoi viime huhtikuun lopulla aloittavansa jättitehtaan suunnittelemisen hyvin menneen esiselvitysprojektin päätteeksi. Jos kaikki menee hyvin, metsäyhtiö tekee investointipäätöksen 1,5 miljardin euron tehtaasta ensi vuoden kesällä ja tehdas valmistuu loppuvuonna 2022.

– Henkilökohtaisesti teen kaikkeni, että tehdas tulisi Kemiin, mutta kaikki on kiinni investointipäätöksen edellytysten toteutumisesta, Polar King -tehdashankkeen projektijohtaja Jari-Pekka Johansson tiivistää.

Perusteellisesti tehdyllä suunnittelutyöllä on hänen mukaansa iso merkitys hankkeen kannalta.

– Hyvin suunniteltu on enemmänkin kuin puoliksi tehty.

Projekteissa asiat eivät aina mene suunnitelmien mukaan. Tilanteen korjaaminen oikeille raiteille on Johanssonin mukaan projekteissa aina haasteellisinta, mutta hyvällä projektiryhmällä se onnistuu.

Uuden tehtaan ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on parhaillaan käynnissä ja tavoitteena on myös saada ympäristölupa ennen investointipäätöstä, joka tehdään aikaisintaan kesällä 2020. Päälaitetoimittajan valintaprosessiakin on käynnistelty. Tehtaan teknisen suunnittelun ohessa tuotetaan tietoa investointipäätöstä varten.

Johanssonin mukaan investoinnin toteuttamisen edellytykset ovat, että puuta pitää riittää tehtaalle, infraan tehdään riittävät panostukset puun liikkuvuuden edistämiseksi, ympäristövaikutusten arviointiprosessin loppuun saattaminen, ympäristöluvan saaminen, maailman talouden hyvä kehitys ja metsäyhtiölle tärkeän Kiinan oman talouden hyvä kehitys, vientirahoituksen hyvä saatavuus ja toimiva yhteistyö kaikkien tahojen kanssa.

Kemin Ajoksen sataman syventämistä Johansson pitää tarvittavista infrahankkeista erityisen tärkeänä. Väylän syventäminen on tulossa tiettävästi valtion tämän vuoden toiseen lisätalousarvioesitykseen. Jos näin käy, väylää päästäisiin syventämään kymmenestä metristä kahteentoista vuonna 2021.

Uusi jättitehdas olisi kaikkien aikojen suurin metsäteollisuusinvestointi Euroopassa ja pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos. Investoinnin arvo olisi 1,5 miljardia euroa. Tuotannon määrä olisi 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua vuodessa ja muitakin biotuotteita, joiden määrä lisääntyisi hiljalleen. Suurin osa selluista menisi markkinaselluna ulkomaille.

– Havusellun kysyntä tulee kasvamaan vuoteen 2026 mennessä noin kolme miljoonaa tonnia, joten kysyntää on.

Viime maaliskuussa Polar Kingin projektijohtajana aloittaneella Johanssonilla on mittava työkokemus teollisista projekteista metsäteollisuudesta. Hän on työskennellyt muun muassa Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan rakennushankkeessa Valmetin projektinjohtajana vuosina 2014–2017. Valmet ja Andritz olivat tehtaan päälaitetoimittajat.

– Projektijohtajan työ on maailman paras. Kaikki päivät ovat erilaisia ja saa tehdä hyvinkin vaihtelevia hommia. Olen projektitöistä tykännyt koko ikäni ja aika paljon olen niitä tehnytkin. Parasta on, kun saa hyvän porukan, jolla tekeminen sujuu ja on hyvä yhteishenki. Kun näkee, että porukka kehittyy, siitä tulee hyvänolon tunteita.

Biotuotetehtaan hankesuunnittelun projektiorganisaatioon kuuluu kuusitoista henkilöä, joista muutama siirtyi hankkeeseen Kemin tehtaan tehtävistä.

– Hankesuunnittelun ajan ryhmä kokoontuu Espoossa ja investointipäätöksen jälkeen se muuttaa Kemiin.

Nykyisellä sellutehtaalla on töissä noin 250 henkilöä, joista noin 170 on Metsä Fibren ja loput yhteistyökumppaneiden palveluksessa. Sama porukka pystyisi pyörittämään uutta tehdasta. Porttien ulkopuolella vaikutukset olisivat kuitenkin suuret esimerkiksi logistiikassa ja puunkorjuussa. Uuden jätin suorat työllisyysvaikutukset olisivat Suomessa arviolta 2 500 henkilötyövuotta, mikä on 1 500 enemmän kuin nykyisellä tehtaalla.

Valmistelu on jo käynnissä

Valmistautuminen mahdolliseen Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan tulemiseen näkyy jo tehdasalueella.

Metsä Wood on myynyt vanhoja sahalaitteita ja -koneita siirrettäväksi pois vanhoista punatiilistä rakennuksista, jotka olivat aikaisemmin asemakaavassa suojeltuja. Parhaillaan käynnissä olevien siirtotöiden vuoksi rakennusten seiniä voidaan joutua purkamaan, mutta paikat korjataan ennalleen siirron jälkeen.

Tänä vuonna voimaan tulleen vaiheasemakaavan mukaan lupa vanhojen punatiilirakennusten purkamiseen voidaan myöntää jättitehtaan rakentamisen rakennusluvituksen yhteydessä. Metsä Group on luvannut Museovirastolle, ettei se pura vanhoja rakennuksia ennen kuin uuden tehtaan rakentaminen sitä edellyttää. Metsäyhtiö myös lupaa palauttaa rakennusten suojelustatuksen vuonna 2025, jos tehdasta ei rakenneta.

Metsäliitto Osuuskunta sai kesäkuun alussa Kemin kaupungilta purkuluvan Metsä Woodin 21 vanhalle saharakennukselle, jotka eivät ole koskaan olleet suojeltuja. Noin kymmeneen vuoteen niissä ei ole ollut sahaustoimintaa. Purku-urakan aikataulu on vielä avoin.

Tehdasalueella ovat jo käynnissä maaperätutkimukset tulevalla rakennuspaikalla. Nykyisen sellutehtaan liittymien, kuten esimerkiksi sähkö- ja putkilinjojen siirtämistä, uuden tehtaan alta aletaan myös pian tutkia. Fimpec Oy on jo valittu rakennuttajakonsultiksi ja ÅF Pöyry suunnittelukonsultiksi biotuotetehtaan hankesuunnittelun ajaksi.

Uuden tehtaan rakentaminen kestäisi noin kaksi vuotta ja työllistäisi noin 10 000 henkilötyövuoden verran, mistä yli puolet tehtäisiin Kemissä.