Ennakkoäänestys päättyi: Lähes 30 pro­sent­tia lap­pi­lai­sis­ta äänesti en­nak­ko­ää­nes­tyk­ses­sä – vilk­kaim­min uur­nil­la käytiin Pel­los­sa, lais­kim­min Kit­ti­läs­sä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Supon mukaan tu­le­vai­suu­den ter­ro­ris­ti on ver­kos­sa toimiva di­gi­na­tii­vi – tor­jun­taan tar­vi­taan uusia keinoja

Minkälainen voi olla tulevaisuuden terroristi? Suojelupoliisin erikoistutkijan Saana Nilssonin mukaan hän on "innovatiivinen diginatiivi".

Nilsson on tehnyt terrorismin tulevaisuudesta katsauksen, jossa todetaan radikalisoitumisen tapahtuvan tulevaisuudessa erityisesti virtuaalimaailmassa.

–Entistä vaarallisemmat verkostot ja mentorit ohjaavat radikaalille ideologialle alttiita nuoria, jotka toimivat virtuaalimaailmassa ja hyödyntävät uudella tavalla sen tuomia mahdollisuuksia toiminnassaan, Nilsson sanoo.

Viime vuosina toteutettujen iskuhankkeita ovat yrittäneet 20–30 -vuotiaat henkilöt. Näin esimerkiksi vuonna 2024 terroristeiksi mahdollisesti ajautuvat ihmiset ovat nykyisin 10–20-vuotiaita.

Erikoistutkija Nilsson on myös listannut syitä, miksi joku voi radikalisoitua?

–Yleensä otetaan esille esimerkiksi työttömyys, taloudelliset vaikeudet, syrjinnän ja epäoikeuden kokeminen, ongelmat ihmissuhteissa, huonot koulutusmahdollisuudet ja liikkumisen rajoittaminen. On kuitenkin muistettava, että kuka tahansa voi radikalisoitua, ja erityisesti nuorten osalta toiminnan taustalla saattaa olla esimerkiksi jännityksen hakeminen, hän listaa.

Radikaalille ideologialle alttiita nuoria saatetaan tulevaisuudessa houkutella vaarallisille teille entistä enemmän virtuaalimaailmassa.
Radikaalille ideologialle alttiita nuoria saatetaan tulevaisuudessa houkutella vaarallisille teille entistä enemmän virtuaalimaailmassa.
Kuva: Maikkola Tapio

Suojelupoliisi on huolissaan erityisesti radikaali-islamistisesta terrorismista, koska muiden ääriliikkeiden muodostama uhka on nykyisin Suomessa vähäinen. Tilanteen todetaan voivan toki muuttuvan.

Propagandan levittämisen lisäksi virtuaalimaailma voi tarjota terroristeille uusia keinoja toteuttaa iskujaan

–Robottiliikenne, kuten itseohjautuvat autot ja dronet, virtuaalivaluutat sekä itsediagnostiikka ovat jo nykypäivää. Miten niiden haavoittuvuuksia on mahdollista käyttää hyväksi? Tekoäly, virtuaalilasit ja virtuaalikypärät, laajennetun todellisuuden lasit tuovat uusia mahdollisuuksia. Terrori-iskun voi kauko-ohjata niin, että tulevaisuudessa terroristi voi istua kotisohvallaan ja toteuttaa tekoja sieltä käsin; Nilsson sanoo.

Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari on korostanut, että Suomen kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvat samat uhat kuin muuallakin Euroopassa. Arkistokuva.
Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari on korostanut, että Suomen kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvat samat uhat kuin muuallakin Euroopassa. Arkistokuva.
Kuva: Joel Maisalmi

Ennaltaehkäisy vaatii uudistumista

Uuden tekniikan käyttö on Supon arvion mukaan itsestäänselvyys radikalisoituneille nuorille.

–Vaikka ei ole mahdollista määritellä tiettyä profiilia, yhdistää islamistisia terroristeja nuori ikä ja toimiminen virtuaalimaailmassa. Tulevaisuuden terroristi on nuori aikuinen, "innovatiivinen diginatiivi". Hän verkostoituu ja myös toimii virtuaalimaailmassa, Nilsson kertoo.

Suojelupoliisi korostaa, että uusien uhkien torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn tarvitaan uusia keinoja. Pelkkä poliisitoiminta ei riitä, jos radikalisoitumista aiotaan ehkäistä tehokkaasti. Eri tahojen välillä tarvitaan tehokasta tietojen vaihtoa, jotta radikalisoitumisvaarassa olevat nuoret löydetään ajoissa.

–Fyysinen ja virtuaalinen maailma ovat lapsille ja nuorille yksi ja sama asia. Torjuntatoimien pitäisi siirtyä samaan maailmaan, jossa nuoret elävät. Tarvitsemme uudenlaista osaamista ja ajattelua. Yhteistyötä on tehtävä erityisesti sosiaalityöntekijöiden, koulujen henkilökunnan ja niiden perheiden kanssa, joiden lapset ovat vaarassa radikalisoitua, Nilsson sanoo.

Suojelupoliisi julkisti erikoistutkija Saana Nilssonin katsauksen heinäkuun Suomi Areena-tapahtuman yhteydessä.

Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari on korostanut, että Suomen kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvat samat uhat kuin muuallakin Euroopassa.

Fakta

Verkostot muutostilassa

Suojelupoliisin mukaan Euroopan ja Suomen radikaali-islamistiset verkostot ovat muutostilassa.

Konfliktialueen murros Syyriassa ja Irakissa ja Isisin heikentynyt asema ovat johtaneet siihen, että radikaali-islamistiset verkostot arvioivat uudelleen toimintaansa ja ovat alttiita uusille vaikutteille.

Syyriasta ja Irakista palaavat, taistelukokemusta omaavat vierastaistelijat muuttavat verkostoja radikaalimpaan suuntaan.

Lisäksi seuraavan parin vuoden aikana eurooppalaisista vankiloista vapautetaan ainakin yli 200 terrorismirikoksista tuomittua vankia, mikä vaikuttaa verkostojen toimintaan Euroopassa.

Kolmas verkostojen toimintaan tulevaisuudessa mahdollisesti vaikuttava tekijä on niiden kietoutuminen yhteen järjestäytyneen rikollisuuden verkostojen kanssa. Ryhmät sekoittuvat ja omaksuvat toistensa metodeja.

Lähde: Suojelupoliisi