pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Supon ex-työn­te­ki­jäl­le sak­ko­tuo­mio vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­ses­ta – Teki pe­rus­teet­to­mia hakuja ja hyö­dyn­si ai­neis­toa kir­jas­saan

Mies tallensi tuomion mukaan pilvipalveluun Supon aineistoja ja hyödynsi niitä julkaisemassaan kirjassa.


Tuomion mukaan miehelle oli annettu Supossa tietoturvakoulutus. Kuvituskuva.
Tuomion mukaan miehelle oli annettu Supossa tietoturvakoulutus. Kuvituskuva.
Kuva: Joel Maisalmi

Suojelupoliisin (Supon) entinen järjestelmäasiantuntija on tuomittu virkavelvollisuuden rikkomisesta sakkorangaistukseen. Helsingin käräjäoikeus antoi asiassa tuomion perjantaina.

Syyttäjän mukaan virkavelvollisuuden rikkomisessa oli kyse siitä, että mies teki Supon Spot-tietojärjestelmään 49 kyselyä sekä yhteensä 102 selausta, jotka eivät kuuluneet virkatehtäviin. Teot tapahtuivat vuonna 2015. Lisäksi mies oli tallentanut Supon operatiivista tietoa sisältävää aineistoa ja omia muistiinpanojaan henkilökohtaiselle pilvipalvelimelleen.

Mies työskenteli Supossa määräaikaisessa virkasuhteessa. Hänen tehtäviinsä kuuluivat Supon operatiivisten tietojärjestelmien uudistamishankkeen valmistelu- ja suunnittelutehtävät. Hänellä oli virkatehtävien sitä edellyttäessä oikeus käyttää tietojärjestelmää.

Mies myönsi tehneensä syytteessä mainitut haut ja selaukset, jotka kuuluivat hänen mukaansa virkatehtäviin. Hän kiisti siirtäneensä pilvipalveluihin Supon operatiivista tietoa sisältävää aineistoa. Hän kertoi siirtäneensä pilvipalveluihin vain omia muistiinpanojaan pieninä tietopalasina.

Puolustuksen mukaan miehen toimintaa ei voida pitää tahallisena, koska Spot-järjestelmän käytöstä ei järjestetty mitään koulutusta, ohjeistusta tai työnohjausta. Oikeus katsoi, että miehen virkatehtäviin ei kuulunut tutustua Supon tietojärjestelmään tallennettujen tietojen sisältöön. Järjestelmäasiantuntijana hänen tehtäviään olivat olleet  muun muassa tietojärjestelmän määrittely sekä toimittaja- ja teknologiavalintojen valmistelu.

Esimiehet olivat kiinnittäneet huomiota miehen tietojärjestelmistä tekemiin hakuihin ja selauksiin lokakuussa 2015. Tämän jälkeen mies oli lopettanut haut. Hän on kertonut hakujen syynä olleen tietojärjestelmän kehittäminen. Lisäksi mies vetosi virkasuhdekeksintöilmoituksiin.

Tuomion mukaan miehelle oli annettu Supossa tietoturvakoulutus. Hänen toimenkuvaansa ei kuulunut tutustua tietojärjestelmien tietosisältöihin, eikä osallistua operatiiviseen toimintaan.

Oikeuden mukaan miehen oli katsottu tietoturvamääräysten vastaisesti tallentaneen Supon aineistoa ja omia muistiinpanojaan pilvipalvelimelle. Mies oli poistanut tiedot tietoturvailmoituksen tekemisen jälkeen. Siksi hänen katsottiin toimineen asiassa tahallisesti.

Tuomion mukaan miehen on katsottava olleen varsin hyvin tietoinen siitä, ettei hän virkasuhteessaan ilmaise asiaan kuulumattomalle mitään Supoa tai sen toimintaa koskevaa asiaa. Tästä huolimatta mies on käyttänyt tietojärjestelmää virkatoimiensa vastaisesti sekä hyödyntänyt saamiaan tietoja julkaisemassaan kirjassaan, oikeus katsoo.

Mies tuomittiin virkavelvollisuuden rikkomisesta 40 päiväsakon eli 240 euron sakkorangaistukseen. Syyte turvallisuussalaisuuden paljastamisesta hylättiin. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Oikeuden mukaan miehen oli katsottu tietoturvamääräysten vastaisesti tallentaneen Supon aineistoa ja omia muistiinpanojaan internetissä pilvipalvelimelle.