Suomi yrittää piis­ka­ta EU:ta pe­las­ta­maan maail­maa – pääs­tö­jä vä­hen­tä­vä ja luontoa sääs­tä­vä kier­to­ta­lous nos­te­taan rat­kai­suk­si

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen haluaa EU:n toimivan nopeasti ja nostaa kiertotalouden ratkaisuksi ympäristökriiseihin.

Helsingissä järjestetään epävirallinen EU:n ympäristöministereiden kokous torstaina ja perjantaina.

Päätöksiä ei epävirallisessa tapaamisessa tehdä, mutta Suomen tavoitteena on pohjustaa päätöksiä, joilla ympäristökriisejä ratkaistaan.