Suo­ma­lais­ten sperman laatu heik­ke­nee – Noin puolet näyt­teis­tä hy­lä­tään sperman heikon laadun takia, ja siit­tiöi­den luo­vut­ta­jis­ta on pula lap­set­to­muus­hoi­dois­sa

Tyksissä kerätään vapaaehtoisilta luovuttajilta kerättyä spermaa. IVF-biologi Harri Mankonen ja osastonylilääkäri Antti Perheentupa kaipaavat lahjoittajia Turun yliopiston spermapankkiin.
Tyksissä kerätään vapaaehtoisilta luovuttajilta kerättyä spermaa. IVF-biologi Harri Mankonen ja osastonylilääkäri Antti Perheentupa kaipaavat lahjoittajia Turun yliopiston spermapankkiin.
Kuva: Riitta Salmi

Suomalaisten sperman laatu on heikentynyt merkittävästi 25 vuoden kuluessa. Siittiöiden luovuttajista on pula lapsettomuushoidoissa osittain siksi, että näytteistä voidaan kelpuuttaa lopulta keskimäärin vain puolet.

Turun yliopiston fysiologian professorin Jorma Topparin mukaan laadun heikkeneminen johtuu etenkin siitä, että siittiöiden määrä siemennesteessä on vähentynyt. Myös siittiöiden rakenteellinen normaalius (muoto) ja niiden liikkuvuus ovat menneet huonoon suuntaan.