Suo­ma­lai­set käyt­tä­vät pi­ris­tä­viä huu­mei­ta kuin itä­eu­roop­pa­lai­set – myös bi­le­huu­me ko­kaii­nin käyttö yleis­tyy

Jätevesitutkimuksen perusteella kokaiinin käyttömäärä on moninkertaistunut viime vuosina.

Piristävien huumeiden käyttö on lisääntynyt Suomessa viimeisen viiden vuoden aikana, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) jätevesitutkimuksesta.

Suomessa käytetään perinteisesti paljon amfetamiinia suhteessa Länsi-Euroopan maihin. Viime vuosina kokaiinin käyttö on kuitenkin moninkertaistunut ja amfetamiini on saanut rinnalleen hieman vahvemman sukulaisaineen, metamfetamiinin. Bilehuume ekstaasin käyttö on Suomessa eurooppalaista keskitasoa.

Kokaiinin käyttö on lisääntynyt erityisesti eteläisen Suomen suurissa kaupungeissa, mutta kokaiinia löytyy jätevesistä yhä enemmän myös muualla maassa. Muita piristeitä huomattavasti kalliimman, hyväosaisten bilehuumeeksi mielletyn kokaiinin käyttö on THL:n oikeustoksikologiayksikön päällikön Teemu Gunnarin mukaan ollut Suomessa harvinaista.

– Käyttö on Keski- ja Länsi-Eurooppaan verrattuna vähäistä. Hinta on ollut kova ja tarjonta vähäistä, olemme niin sanotusti jäljessä myös muita Pohjoismaita. Tätä selittää esimerkiksi syrjäinen sijainti.

Kokaiinin pitoisuudet jätevedessä nousevat ekstaasin tapaan viikonloppuisin, joka kielii Gunnarin mukaan siitä, että käyttö painottuu juhlintaan. Kokaiinin ongelmakäyttö on Suomessa harvinaista, mutta esimerkiksi Keski- ja Länsi-Euroopassa sitäkin on.

– Kokaiinin keskeinen ero amfetamiiniin ja metamfetamiiniin on, että se on huomattavasti lyhytvaikutteisempi huume. Käyttötapoina monesti mielletään, että kokaiinia käytetään nenän kautta. Mutta Keski- ja Länsi-Euroopassa sitä käytetään myös suonensisäisesti.

Ongelmakäyttäjien piriste on amfetamiini

Myös metamfetamiinin käyttö on tulosten perusteella lisääntynyt etenkin pääkaupunkiseudulla. Pitoisuus nousi nopeasti vuonna 2016, kääntyi sittemmin laskuun ja jäi korkeammalle tasolle kuin aiemmin. Metamfetamiini on vahvempaa kuin amfetamiini.

– Usein metamfetamiinia pidetään hieman vahvempana stimulanttina kuin amfetamiinia, ja sillä on toksisia ominaisuuksia enemmän kuin amfetamiinilla. Suomessa on aina ollut jonkin verran metamfetamiinia ja käyttäjäkunta on olemassa, koska amfetamiini on keskeinen päihde ongelmakäytössä, Gunnar kertoo.

Piriksikin kutsutun amfetamiinin ja metamfetamiinin käyttö jakaantuu viikonpäiville suhteellisen tasaisesti, mikä myös osaltaan kielii ongelmakäytöstä.

Jätevesitutkimus ei kerro huumeiden käyttäjien määrää, vaan aineiden käyttömäärän muutoksia.

Noin 45 prosenttia Suomen väestöstä kattavassa jätevesitutkimuksessa mitataan huumejäämiä puhdistamattomasta jätevedestä. Kaikkiaan THL seuraa huumausaineiden pitoisuuksia 14 kaupungin jätevedestä.