Tähtijuttu: Saa­ri­se­län uuden pol­ku­juok­su­ta­pah­tu­man rei­til­lä piti muistaa sulkea po­ro­ai­ta ja odottaa ka­ve­rei­ta

”Suo­ma­lai­set eivät arvosta pin­ta­kiil­toa” – Lännen Median kysely pal­jas­taa tär­keim­mät elä­män­ar­vom­me

Perheen ja läheisten hyvinvointi, sisäinen rauha sekä onnellisuus ja oikeudenmukaisuus. Ne ovat Lännen Median Taloustutkimuksella teettämän arvokyselyn mukaan suomalaisten kolme tärkeintä elämänarvoa.

Lista muuttuu hiukan, kun kysytään vastaajien arviota yleensä suomalaisten tärkeimmistä arvoista. Läheisten asema tärkeimpänä arvona säilyy, mutta toiseksi kiilaavat työ ja itsensä toteuttaminen. Henkilökohtaisten arvojen listalla työ jää jaetulle seitsemännelle sijalle.

Miksi työtä pidetään tärkeänä muille, mutta ei itselle?

- Meidänkään tutkimustemme mukaan työ ei ole hirveän tärkeä henkilökohtaisesti, mutta sen ajatellaan kuuluvan identiteettiimme. Isänmaallisuus on vähän sama juttu. Eri vastaukset kertovat yhteisiksi miellettyjen arvojen ja henkilökohtaisten arvojen erillisyydestä, selittää suomalaisten arvoista kirjankin kirjoittanut emeritusprofessori Klaus Helkama. Vähiten tärkeiden arvojen kolmen kärki on sama sekä henkilökohtaisissa että suomalaisiksi oletetuissa arvoissa. Niihin kuuluvat jännittävä elämä, uskonnollinen vakaumus ja mielihyvä sekä ylellinen elämä.

Tutkijoiden mukaan uskonnollinen vakaumus on ihmisillä yleensä joko arvojen kärjessä tai häntäpäässä. Välisijoja sille ei juuri heru.

Kaikkinensa arvojen kärki kertoo arvotutkija Heikki Ervastille sen, että suomalaiset eivät arvosta pintakiiltoa vaan syvällisempiä asioita.

Arvot muuttuvat hitaasti. Aiemmissakin arvotutkimuksissa on todettu, että niin sanottu tavallinen elämä viehättää sukupolvesta toiseen. Perheen ja vakituisen työn arvostus pysyvät korkealla. Myös usko julkiseen sektoriin nojaavaan hyvinvointivaltioon näyttää säilyvän, sanoo Ervasti.

Lännen Median arvokysely toteutettiin Taloustutkimuksen internetpaneelissa maaliskuun kahdella viimeisellä viikolla. Siihen vastasi 1 258 henkilöä. Otos edustaa tilastollisesti Suomen aikuisväestöä (15–79-vuotiaat). Virhemarginaali on noin 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.