Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

STTK:n sel­vi­tys: Naisten euro laski viime vuo­des­ta – "Suomea voidaan kutsua palk­ka­ta­sa-ar­von ta­ka­pa­ju­lak­si"

Tämän vuoden toisen neljänneksen lukujen perusteella naisten ja miesten välinen ero vuosiansioissa on 7 900 euroa.

Naisten ja miesten välinen palkkatasa-arvo on kehittynyt huonompaan suuntaan, kertoo STTK:n selvitys.

Naisten keskiansio oli tänä vuonna 83,8 prosenttia miesten keskiansiosta, mikä on 0,4 prosenttiyksikköä vähemmän kun vuosi sitten.

– Kansainvälisessä vertailussa Suomea voidaan jo kutsua palkkatasa-aevon takapajulaksi, sanoo STTK:n johtaja Katarina Murto palkansaajakeskusjärjestön tiedotteessa.

Eurostatin vuoden 2019 tietojen perusteella palkkatasa-arvo oli Suomessa huonommalla tolalla kuin EU-maissa keskimäärin.

Kuukausiansioissa yli 600 euron ero

Järjestö on laskenut niin sanotun naisten euron vuosittain. Vertailtavat luvut perustuvat Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin toisen vuosineljänneksen tietoihin.

Miesten keskipalkka oli tänä vuonna 3 906 ja naisten 3 274 euroa kuukaudessa. Tämä tekee vuosipalkkaan peräti 7 900 euron eron.

Kehitys näyttää siis kulkevan väärään suuntaan, jos ja kun tavoitteena on tasa-arvo. Lainsäädännönkin mukaan samasta ja samanarvoisesta työstä on maksettava samaa palkkaa.

Sote-alalla 90 prosenttia naisia

STTK huomauttaa, että hallitusohjelmassa on asiaan liittyen kunnianhimoiset tavoitteet. Järjestöt kaipaavat kuitenkin tekoja, erityisesti samapalkkaohjelman jatkamista ja tehostamista.

– Eron kasvaessa tavoite samapalkkaisuudesta on karannut, eikä ongelma tätä tahtia korjaannu ikinä. Tilannetta ei voi hyväksyä, sanoo SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola hoitoalojen työntekijäjärjestöjen omassa tiedotteessa.

Sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä 90 prosenttia on naisia, Super ja Tehy muistuttavat. Järjestöt huomauttavat lisäksi, että alalla on työvoimapula, jota koronakriisin luoma lisäpaine on pahentanut.

– Muilla aloilla työvoimaa houkutellaan silkalla rahalla – paremmalla palkalla. Miksi tämä edelleen puuttuu naisvaltaisen sote-alan työnantajien keinovalikoimasta? kysyy Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

STTK vaatii kovempia sanktioita

Perusteettomien palkkaerojen purkamiseen auttaa STTK:n mukaan myös palkka-avoimuus. Lisäksi esille tulleiden tasa-arvorikkomusten seuraukset ovat palkansaajakeskusjärjestön mielestä liian pieniä.

Koska kehitys näyttää kulkevan väärään suuntaan, on sanktioita eli käytännössä hyvitysmaksuihin STTK:n mielestä puututtava.

– Toivomme, että valmistelu tältä osin alkaa nopeasti. Murto toteaa.

Muokattu klo 9.49: Lisätty hoitoalan järjestöjen kommentit.