Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Tilaajille

STM: Asian­tun­ti­ja­ryh­mä ryhtyy ana­ly­soi­maan pit­kä­kes­toi­ses­ta ko­ro­na­tau­dis­ta ker­ty­vää tietoa Suo­mes­sa, tark­ko­ja po­ti­las­mää­riä ei vielä tiedetä

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut pitkäkestoisen koronataudin asiantuntijaryhmän. Sen tehtävänä on seurata ja analysoida kansallisesti ja kansainvälisesti kertyvää tietoa ja kokemusta pitkäkestoisesta koronataudista.

Koronavirustaudin jälkeen on raportoitu monia eri tyyppisiä pitkäaikaisia oireita sekä työ- ja toimintakyvyttömyyttä.