Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Soile Vakkala keräsi kun­ta­lais­ten ääniä – Kunnan va­paa-ajan­toi­men­joh­ta­ja on tämän vuoden Sisukas si­mo­lai­nen

Kunnanjohtaja Vivi Marttila (vas.) ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Hanna Tikka palkitsivat Sisukkaana simolaisena Soile Vakkalan.
Kunnanjohtaja Vivi Marttila (vas.) ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Hanna Tikka palkitsivat Sisukkaana simolaisena Soile Vakkalan.

Simossa pääsivät kuntalaiset toista kertaa valintahistorian aikana äänestämään Sisukasta simolaista. Valituksi tuli Simon vapaa-ajantoimenjohtaja Soile Vakkala kehujen kera. Lopullisen päätöksen teki kunnanhallitus äänestyksen perusteella.

Soile Vakkala on ollut kunnan palveluksessa eri tehtävissä 1990-luvulta saakka.

Kuntalaisten perusteluissa tulivat esiin muun muassa auttavaisuus, vahvuus, asioista huolehtinen ja kaikenikäisten kuntalaisten huomioon ottaminen.  Perusteluihin oli kirjoitettu, että kunnantalolla saa aina Soilelta apua.

– Olen mukana järjestämässä simolaisille erilaisia tapahtumia, joten olen tullut heille tutuksi. Ilmeisesti olen myös ihmisille ystävällinen, vaikka sitä ei välttämättä itse huomaa. Oli mukava saada tietää, mitä ihmiset minusta ajattelevat, Soile Vakkala kertoi.

Soile Vakkala on tehnyt Simon kunnassa luokanopettajan sijaisuuksia. Hän toimii myös kunnan hyvinvointikoordinaattorina ja työsuojelupäällikkönä. Työsuojelupäällikön tehtävä tuli Vakkalalle jo 2009.

Vapaa-ajantoimenjohtajan tehtäväkenttä on laaja.

– Luon puitteet, että nuoriso-, kulttuuri- ja liikunta- ja museotapahtumat pystytään järjestämään suunnitelmien mukaan. Huolehdin, että talousarviossa on rahaa tarvittaville toiminnoille, tilat ovat asianmukaiset ja niissä tarvittavat työntekijät.

Soile Vakkala valmistui nuorisosihteeriksi Peräpohjolan opistolta 1983.

– Opisto antoi hyvän pohjan  nuoriso-, kulttuuri- ja raittiustyölle. Ajat muuttuvat, joten uusia asioita pitää opiskella työn ohessa.

Koronarajoitteet puraisivat myös Simon vapaa-ajantointa. Yökahvila piti laittaa kiinni. Nuorisoa varten avattiin sosiaaliseen mediaan oma ”huone”, missä he tapasivat toisiaan. Se on vieläkin toiminnassa. Vapaa-ajantoimen henkilökuntaa ei kuitenkaan pitänyt lomauttaa.

– Eri pisteiden työntekijät toimittavat ikäihmisille esimerkiksi heidän ruokaostoksensa aina Ylikärppään saakka. Työntekijämme lähtivät mielellään mukaan auttavan toimintaan.

Sisukkuutta vaadittiin erityisesti myös vuosi sitten, kun Soile Vakkalan aviomies kuoli tapaturmassa.

– Se oli järkyttävä tapahtuma. Onneksi poikani ja tyttöni sekä heidän lapsensa asuvat lähellä minua, ja se auttoi minua selviytymisessä. Verkosto oli lähellä. Menin myös heti hautajaisten jälkeen töihin. Sillä oli minuun terapeuttinen vaikutus.

Vuoden jälkeiset tapahtumat muuttivat Soile Vakkalan ajatusmaailmaa.

– Koskaan ei voi tietää mitä huomenna tapahtuu. Suunnitelmia ei kannata toteuttaa sitten joskus, vaan heti kun se on mahdollista. Nyt tuntuu siltä, että aurinko alkaa paistaa elämääni ja siitä kuuluu kiitos simolaisille ja kaikille läheisille, Soile Vakkala sanoo.

Valinta

Sisukas simolainen

Sisukkaaksi simolaiseksi on aiemmin valittu seuraavat henkilöt: Armas Ilvo, Aino Salmela, Markku Jakovlev, Matti Mattila, Matti Poikela, Eila Korva, Mauno Posti, Raakel Marttila, Pekka Vakkala, Paavo Halonen, Seppo Lämsä, Eila Ylimartimo, Paavo Vittaniemi, Pekka Kumpuniemi, Marke Martimo, Kyllikki Johansson, Esko Huttula, Irma Kyröläinen, Elina Kumpuniemi, Mauri Matala, Jouni Klint ja Helena Hamari.

Vuonna 2020 sisukkaiksi simolaisiksi valittiin kaikki simolaiset.

Koronan vuoksi juhlia ei tuolloin järjestetty.