pääkirjoitus: Saa­me­lais­kä­rä­jät hy­väk­syi kiis­tel­lyn saa­me­lais­la­ki­esi­tyk­sen lähes yk­si­mie­li­ses­ti – vas­taa­vaa komp­ro­mis­si­ha­lua toi­voi­si löy­ty­vän edus­kun­nas­ta­kin

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 3. päivän luukku tästä

Soh­kardávd­da birra sámás – Dieđut ja ráv­va­gat dearv­vas­vuođa birra ovtta sadjái

Man gallis mis dihtet ahte sohkardávdda birra gávdno sámegielat diehtogihppagaš? Sámi Soster -searvi čohkke dál sámegielat dearvvasvuođasuorggi materiálaid ja rávvengihppagiid ovtta sadjái vai daid livčče álkit gávdnat.

– Leat gávdnan sullii 80 iešguđege suorggi rávven- ja diehtojuohkingihppaga ja geahččalit fidnet daid buot mielde, vaikko seammás diehtit ahte dán logus váilot ain materiálat, lohká prošeaktabargi Ida Pirttijärvi .

Su mielde buot golmma gillii gávdnojit materiálat.

–Eanáš oassi lea davvisámegillii ja muhtun gihppagat gávdnojit maid anáraš- ja nuortalašgillii maid muhto dat leat vuollel 20 gáhppálaga, lohká son.

– Dál jo oaidnit čielgasit ahte anáraš- ja nuortalašgielat materiálaide lea dárbu, árvaladdá Pirttijärvi.

Prošeavtta bokte fidne ollislaš gova das, makkár materiálat dahje rávvengihppagat lea jo leamen ja makkár materiálat váilot. Dalle ii dárbbašivčče geavahit vátna resurssaid jorgalit nuppe geardde.

Son muitala ahte eanemusat leat jorgaluvvon rávvengihppagat das, mo sámegielat bálvalusaid fidne. Dakkár materiálat gávdnojit Álbmotealáhuslágádusas, ministeriijain ja feara gos.

– Sávašin eanet diehtojuohkima árgabeaivválaš diliide, nugo jos mahkáš buohccá ovdamearkan leasmái dahje guoggomasráksáváttuide de daid birra livčče vuođđodieđut sámás, smiehtada Pirttijärvi.

Son oaidná maid ovttasbargovejolašvuođaid, go materiálain leat dearvvašvuođasuorggi sánit.

– Oahpahusgeavahussii dárbbašit sátnerájuid de boahttevuođas materiálat leat ávkin maid oahpahusas, smiehtada Pirttijärvi.

Pirttijärvi lea gulahallan ja šiehtadallamin bárisin iešguđege suorggi doibmiiguin das, jos dat háliidit searvat dán prošektii vai sámegiela geavaheaddjit gávdnet materiálaid álkibut.

– Mis leat šiehtadallamat dál jođus ja váldit mielas vuostá evttohusaid ja cavgilemiid materiálaid birra, čilge Pirttijärvi.

Sámi Soster -searvvi Čoahkis Koossa -prošeavtta ulbmilin lea ovddidit sámiid buresveadjima ja dearvvasvuođarávvema. Prošeakta almmuha materiálabáŋkku vuordimis skábmamánus.

Rávven- ja diehtojuohkingihppagat gávdnojit iešguđge gilli.
Rávven- ja diehtojuohkingihppagat gávdnojit iešguđge gilli.
Kuva: Sami Soster rs
Tästä on kyse

Diabeteksesta omalla kielellä

Saamenkieliset terveysneuvontamateriaalit kootaan nettipohjaiseen materiaalipankkiin, joka helpottaa niiden löytämistä ja käyttämistä. Lisäksi materiaalien koostamisella saadaan kokonaiskäsitys olemassa olevista terveysmateriaalista sekä puuttuvan materiaalin tarpeesta.

Sámi Soster -yhdistyksen Čoahkis – Koossa -hankkeen tarkoituksena on saamelaisten hyvinvoinnin ja terveysneuvonnan edistäminen lisäämällä saamenkielisen terveysneuvontamateriaalin saatavuutta.

Hanke on kartoittanut tähän mennessä lähes 80 saamenkielistä ohjaus- ja tiedotemateriaalia, jotka pyritään saamaan mukaan materiaalipankkiin.

Materiaalipankki julkaistaan loppuvuodesta.