So­dan­ky­län Han­nuk­sen­kar­ta­non pal­ve­lu­ta­los­sa todettu si­sä­il­ma­on­gel­mia – Asuk­kaat muut­ta­vat väis­tö­ti­loi­hin tam­mi­kuun 2020 loppuun men­nes­sä

Kiinteistön vauriot vaativat laajoja korjaustoimenpiteitä.

Hannuksenkartanon tehostetun palveluasumisen ja avopalveluiden tiloissa on todettu sisäilmaongelmia. Terveystarkastajan laatiman tarkastuskertomuksen mukaan kiinteistössä ilmenee laaja-alaisesti erilaisia haittatekijöitä kuten kuitulähteitä ja kosteusvaurioita.

Sodankylän kunnan tiedotteessa kerrotaan, että haittatekijöitä on löydetty koko rakennuksesta. Erityisesti kiinteistön lattiamateriaalit ovat vaurioituneet laajalta alueelta, mutta koko kiinteistössä tulee tehdä kattavia korjauksia.