Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Rikokset: Korona vei po­lii­sien hä­ly­tyk­set ra­vin­to­loi­den edus­tal­ta neljän seinän sisälle – nyt ri­kos­ten osalta ollaan pa­laa­mas­sa ta­val­li­seen arkeen

So­dan­ky­län Äly­ky­lää varten pe­rus­te­taan yh­dis­tys – hii­li­neut­raa­lia ja ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­lis­tä asu­mis­ta

Sodankylään suunniteltu 500 asukkaan Älykylä etenee, kun ensi lauantaina perustetaan Sodankylän Älykylä -yhdistys.

Yhdistyksen tarkoituksena on muun muassa edistää Älykylän perustamista.

Yhdistyksen pyrkimyksenä on myös parantaa alueella vakituisesti tai vapaa-aikanaan asuvien ihmisten hyvinvointia ja elämisen laatua.

Älykylä-konsepti on hiilineutraalia ja ympäristöystävällistä asumista edistävä asumisen malli, jolla asumisen hintaa pienennetään uudenlaisella ajattelutavalla. Se on kehitetty maaseudun elinvoimaisuuden ja ihmisten hyvinvoinnin kasvattamiseksi.

Älykylä-konseptia ja Sodankylän suunnitelmaa esittellään ensi lauantaina Sodankylän kunnantalon valtuustosalissa kello 14. Tilaisuuden jälkeen on vuorossa yhdistyksen perustamistilaisuus.