Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Soa­ba­dal­lan veahk­kin čoavdit báikká­laš riid­duid - Guov­vamá­nus álget soa­ba­dal­la­noah­put Lappi uni­ver­si­teh­tas

Lappi universitehtas álgá guovvamánus soabadallanskuvlejupmi.

Okta váldooahpaheaddji lea doaimmajođiheaddji Antti Pentikäinen . Son bargá oskkolaš ja árbevirolaš doibmiid ráfifierpmádagas, mii lea oassi girku olgoriikkaveahki doaimmain. Son lea leamaš mielde plánemin oahpu.

Muhtumat soitet dovdat su áhči, gii lea dutki Juha Pentikäinen .

–Lean mánnávuođa rájes johtán sámeguovllus ee. Dálvadasas, go áhčči lea muhtumin leamaš doppe dutkanmátkkis.

Pentikäisis alddis lea vásáhus ráfisoabadallamis ee. dalle go barggai presideanta Martti Ahtisaari ráđđeaddin Crisis Management Initiative (CMI) -searvvis. Son lea johtán miehtá máilmmi ja oaidnán iešguđege lágan konflivttaid ee. Afrihkás.

Son jos gii diehtá ahte eai dáidde gávdnot guovllut dahje álbmogat, geaidda soabadandáidduide ii livčče dárbu.

–Leat fuomášan ahte konflivttaid luondu lea rievdan, lohká Pentikäinen gean mielde ovddeš bargovuogit leat heivehuvvon stáhtaid ja intreassaid soabadallama várás, muhto dat eai doaimma otnábeaivve identitehtakonflivttaide. Dárbbašit ođđa bargoneavvuid.

Ovdamearkan son namuhan muhtun váttes konflivtta Somalias, gos lei fárus soabadallamis. Olbmot máhcahedje heajos daguid, olbmot jápme ja dat bisttii 56 jagi.

- Muhto de beasaimet deaivat doppe áhku, gii čilgii midjiide riiddu duogáža ja muitalii dasa vel čovdosage, muitala Pentikäinen.

Šiehtademiid maŋŋá áhku čovdosa ollašuhtii sin iežas servoša jođiheaddji.

–Dies áddejin ahte ráfi čovdosat leat juo servodagaid siste, lohká Pentikäinen.

–Lassin Ovttastuvvon Našuvnnat (ON) sávvet, ahte geahččalit ođđa lahkonanvugiid nannen dihte soabadeami iešguđege guovllus máilmmi. Dán kurssa bohtosiid guorahallat de ovttas ON:in ja geahčadit jos dain livčče ávki eará álgoálbmogiid konflivttaid soabadallamii, čilge son.

Pentikäinen vásáhusaid vuođul skuvlejumi váldojurdda lea fámuiduhttit ja váldit atnui báikkálaš olbmuid máhtu ja dáidduid sihke fállat bargoneavvuid.

Ovdamearkan eanageavaheapmái ja ealáhusaide laktásit olu iešguđege lágan beroštumit.

–Kurssas lea oaivil suokkardit maid báikkálaš dásis sáhttá bargat, vai oassebeliin gulahallan ii boatkan ja konflivttaid lohku njiejašii.

Vaikko skuvlejupmi lea universitehtadásis, oahppu lea plánejuvvon nu ahte gii beare sáhttá ohcat dasa. Bargguid sáhttá ollašuhttit ovttas stuđerenverdden.

Juohke stáhta, servodaga ja bearraša siste leat iešguđege lágan beroštumit.

–Muhto juohke servodaga siste leat maid soabadallit. Háliidat doarjut sin, deattuha Pentikäinen.

Dás lea sáhka rivttes vugiid gávdnamis. Danin su mielde livčče nu dehálaš fidnet kursii dakkár sámiid, geat leat leamašan jo soabadallin.

–Háliidat ovttas singuin smiehttat makkár doarjaga sii dárbbašit ja maid eará galggašii bargat, loahpaha Pentikäinen.

Loga maid

Antti Pentikäinen ja Mohamed Elsanousi YK:n apulaispääsihteerin ja kansanmurhia ehkäisevän toimiston neuvonantajiksi (Kirkon ulkomaanapu 13.12.2017)

Dán albmá lea Sipilä bidjan čielggadit sámeáššiid – Stáhtaministtara erenomášovddasteaddji johtán dán gease davvin (Yle Sápmi 11.8.2016)

Tästä on kyse

Sovitteluopinnot avuksi paikallisiin kiistoihin

Lapin yliopistolla alkavat helmikuussa sovitteluopinnot. Uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden rauhanverkoston toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen on yhdessä Lapin yliopiston kanssa suunnitellut opinnot.

Opintojen tavoitteena on tarjota työkaluja paikallisten kiistojen ratkaisuun ja voimauttaa osallistujia muuntamaan konflikteja rauhanomaisin keinoin. Lähtökohtana on konfliktinratkaisun suuntaus, jossa ulkopuolisten sijaan osalliset itse toimivat sovittelijoina ja sisäpiirin välittäjinä.

Opetus alkaa 2018 helmikuussa ja päättyy elokuussa 2018 ja se järjestetään sekä lähi- että etäopetuksena Rovaniemellä ja Inarissa.