PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Tilaajille

Sa­vot­ta­kier­tueel­ta vauhtia Lapin kas­vu­yri­tyk­sil­le

Tarjolla on räätälöityjä valmennusohjelmia Lapin nuorille ja kasvuhakuisille yrityksille.

Koko Lapin kattavan yritysvalmennuskiertueen tavoitteena on löytää maakunnan kasvuhakuiset yritykset, joilla on mahdollisuuksia ja aitoa halua yrityksensä kehittämiseen. Kasvun Savotta -nimellä kulkeva maakuntakiertue käynnistyy Kemistä 13. maaliskuuta.

–Haluamme tavoittaa urapolun alussa olevat tai jo alkuvaiheen ohittaneet yritykset ja tarjota heille konkreettisia työkaluja kannattavan kasvun aikaansaamiseksi, kertoo savottakiertueen ohjelmajohtaja Marko Alamartimo Rovaniemen Kehitys Oy:sta.