Tähtijuttu: Öl­jy­syöp­pö volk­ka­ri ai­heut­ti kalliin oi­keus­kiis­tan

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mainos Black Friday -tarjouksena Lapin Kansa Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Sápmi Pride lá­gi­duv­vo Ijahis ija ok­ta­vuođas

Anára márkanis dáhpáhuvvá vahkuloahpas, go Ijahis idja ja Sápmi Pride –doalut devdet smávva giláža. Dát lea vuosttas geardi go Sápmi Pride lea sámeguovllus.

Pride -lágideaddjit vurdet iluin eandalii lávvardaga ráidovázzima Anára girkosiidda čađa.

–Vuordit ja sávvat ráidovázzimii ollusiid, go doppehan soitet leat váile čuohte vázzi dahje 300 olbmo, illudit lágideaddjit.

Prográmmas leat golbma bargobáji. Vuosttas bargobádji lea LGBTQ sámiid rivttiid ja sajáiduvvama birra, masa leat buot queersámit bures boahtán. Bargobáji vuosttas deaivvadeapmi lágiduvvui árat dán jagi ja leage oassi dutkanprošeavtta, man jođiha Árktalaš guovddáš.

Lassin lágiduvvo dáiddalaš bargobádji gos oasálastit besset ieža báidnit liidneseahkaid ja ráhkadit ráidovázzimii galbbaid. Lávvardaga lágiduvvo vel kontáktaimprovisašuvdna, gos lihkastagat lea guovddážis. Lágidemiid loahpaha Sparrooabbán -filmma čájeheapmi.

–Leat plánen nu ahte Pride -lágideamit eai leat badjálagaid Ijahis ijain, de jáhkkit doalut geasuhit máŋgasiid.

Deháleamos sámi musihkkafestiválas Ijahis ijas čuojahit dán jagi fas dakkár artisttat, geaid eat leat beassan gullat Suoma beale. Prográmmas lea árbevirolaš luohti muhto maid punk -musihka.

Festiválavahkulohppii gullet konsearttaid lassin Yle Sámi -ságastallanarena, njoarostansprinta sihke mánáid ja nuoraid prográmma.

–Dán jagi mii lea smiehttan bearrašiid ja njeaidán mánáid bileahttahatti, de sávvat ahte bearrašat bohtet festiválii, lohká buvttadeaddji Oula Guttorm .

Ásaiduvvan musihkkafestivála prográmma lea fas máŋggabealat, de olbmuide lea mas válljet.

Marja Mortensson , ÁRA-joavku ja punk- joavku Biru Baby čuojahit Ijahis ijas vuosttas geardde, dadjá Guttorm.

Ravggon lea báddemin iežas vuosttas skearru ja almmuhii dán vahkus Nealgeáhpi -lávlaga.

–Ravggon maid čuojaha vuosttas geardde Ijahis ija lávddi alde, lohká Guttorm.

Dovdoseamos artisttat leat árktalaš supernásti, ráppár SlinCraze sihke Wimme & Rinne .

Sápmi Pride 17-20.8.2017

Ijahis idja 18-20.8.2017

SlinCraze Anára Ijahis idja-festiválii (5.6.2017)

Tästä on kyse

Sápmi Pride järjestetän Ijahis idja -festivaalin yhteydessä

Saamelaisten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen Sápmi Pride pidetään tänä vuonna Inarissa. Ohjelmassa on pride -kulkue, työryhmiä ja Sparrooabbán -elokuvanäytös. Lauantain Pride -kulkueeseen toivotaan paljon osallistujia.

Ijahis idja -festivaaliviikonlopun tarjontaan kuuluu konserttien lisäksi Yle Sápmin keskusteluareena, vauhdikas suopunginheittosprintti sekä lasten ja nuorten omaa ohjelmaa. Konserteissa esiintyvät niin perinteiset joikaajat kuin punk yhtye Biru Baby.