pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Sámi Grand Prix -gilvui boahtán valjit evt­to­hu­sat

Sámi Musihkkafestivála jođiheaddji Ken Are Bongo lea ilus go dán jahkásaš Sámi Grand Prix-gilvui leat boahtán nu olu lávlla- ja luohteevttohusat. Lágideaddjit leat ožžon áigemearis 37 lávlaga ja 14 luođi. Maŋimuš dieđihanáigemearri lei guovvamánu 11. beaivve.

– Mii leat ožžon lávlagiid buot njealji Sámi riikkas, Suomas maiddái, muitala Bongo ja joatká ahte dán jagi leat boahtán nu olu evttohusat juste lávlunoassái, muhto luohteoassái gal livččiimet sávvan eanet oasseváldeevttohasaid.

– Válljenproseassa ovdána dađistaga go árvvoštallanduopmárat leat guldalan lávlla- ja luohteevttohusaid. Dan vuođul de mearridit geat besset loahppafinálii, čilge Bongo.

–  Ávvir-aviisa boahtá sáddet gilvvu neahtas. Geahččit besset oaidnit sáddaga nuvttá, dadjá festiválajođiheaddji Ken Are Bongo.

Sámi Grand prix-gilvu lágiduvvo Báktehárjjis, Guovdageainnus beassášlávvordaga cuoŋománu 11. beaivve. Sámi Musihkkafestivála mielde prográmma álgá diibmu 18 Norgga áigge.

Tästä on kyse

Sámi Grand Prix-kilpailu

  • Saamenkielinen laulu- ja joikukilpailu, joka järjestetään vuosittain pääsiäisen aikaan Kautokeinossa, Norjassa.
  • Kilpailuun ilmoittautuminen tapahtuu etukäteen. Tänä vuonna se oli 11. helmikuuta.
  • Määräaikaan mennessä on tullut 37 lauluehdotusta ja 14 joikua, josta tuomaristo valitsee finaalin loppukilpailijat.
  • Järjestäjien mukaan suora lähetys on ilmaiseksi nähtävissä internetin kautta pääsiäislauantaina 11.4. klo 18:00 Norjan aikaan.