Sámi filmmat mielde Tampere filb­ma­fes­tivá­las

Tampere gávpogis lágiduvvo njukčamánu 8-12. beivviid filbmafestivála. Festivála čalmmustahttá álgoálbmogiid maid dán jagi. 9. beaivve njukčamánu lágiduvvo seminára fáttáin álgoálbmogat, biras ja boahttevuohta. Festiválas čájehit ee. inuihta- ja sámefilmmaid sihke Amerihká ja Kanada álgoálbmogiid filmmaid.

Sámi filmmain čájehuvvo Marja Helander filmmaš Trambo , Sara Margarethe Oskala Guovssahas oaidná du , Sofia Jannok ja Anders Sunna musihkkavideo We are still here , Anssi Kömi ja Suvi West oanehašfilmma Juuret on , Elle-Máijá Tailfeathers Bihttoš , Jouni West Áigin , Mai-Lis Eira Jahki ii leat jagi viellja , Amanda Kernell oanehašfilbma Stoerre Vaerie .

Kanada álgoálbmogiid oanehašfilmmaiguin leat guokte čájáhusa, maid Imagine Native dáiddafestivála lea čohkken ja válljen Tampere filbmafestivála várás. Kanada álgoálbmogiid filmmaid siste čájehuvvo Elle-Máijá Tailfeathers nubbi filbma, namalassii A Red Girl’s Reasoning .

Bealle beaivvi seminára čohkke dutkiid, filbmadahkkiid ja dáiddáriid oktii hutkat ovttasbargoprošeavttaid. Seminára álggus čájehuvvojit oanehašfilmmat, mat fállet oaidninvugiid ja vuođu ságastallamii. Sáhkavuoruid dollet veahkkeprofessor Pirjo Virtanen , dáiddár Stina Aletta Aikio , dáiddalaš jođiheaddji Jason Ryle ja multidáiddári Caroline Monnet . Bargojoavkoságastallamiin geahččalit gávdnat čovdosiid ovdan boahtán gažaldagaide.

Filmmaid čájehanáiggit ja seminárabáiki gávdnojit čujuhusas tamperefilmfestival.fi

Mistä on kyse?

Saamelaisfilmejä mukana Tampereen filmifestivaalilla

Festivaaleilla näytetään kahdeksan saamelaisten tekemää lyhytelokuvaa. Lisäksi näytetään inuiittien sekä Kanadan ja Yhdysvaltojen alkuperäiskansojen tekemiä elokuvia.

Seminaarin aiheena ovat alkuperäiskansat, ympäristö ja tulevaisuus. Tavoitteena on saattaa yhteen tutkijoita ja elokuvantekijöitä sekä ideoida uudenlaisia yhteistyöhankkeita.

Tampere film festival pidetään 8-12. maaliskuuta.