pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Sámi film­mai­de iežas Netflix lágan fá­lal­dat – Sap­mi­film.com bokte sáhttá geahččat sámi film­maid ja do­ku­mentá­raid

Sámi filbmasuorggis dáhpáhuvvá dál olu. Guovdageainnus lea lágiduvvon 7-8.3. riikkaidgaskasaš álgoálbmogiid filbmakonfereansa.

Dan oktavuođas Internašunála Sámi filbmainstituhta (ISFI) almmuha Sapmifilm.com videooastinbálvalusa, man bokte sáhttá geahččat iešguđege riikkas buvttaduvvon sámi filmmaid ja dokumentáraid.

Bálvalus lea oaivvilduvvon sihke priváhta ja almmolaš geavaheddjide, muhto maiddái oahppoásahusáide.

Bálvalusa galgá oastit, dat máksá sullii guhtta euro mánnui ja dasa galgá registeret geavaheaddjin.

Dat doaibmá iOS ja Androida -geavaheaddjivuogádagaid bokte ja dasa heivejit neahttaprográmmat Chrome, Firefox, Explorer ja Safari. Bálvalusa sáhttá geavahit AirPlay ja Chromecast -bokte, jos hálidat stuorát šearpmas geahččat.

Sapmifilm.com lea ráddjejuvvon dihto riikkaide, nappo dan bokte sáhttá geahččat filmmaid dušše Norggas, Ruoŧas ja Suomas.

Oahpásmuva Sápmifilm.com -fálaldahkii dás

Tästä on kyse

Saamelaisfilmien oma Netflix julkaistu

Kansainvälisen alkuperäiskansojen elokuvakonferenssin yhteydessä kansalnvälinen saamelaiselokuvainstituutti lanseeraa maksullisen Sapmifilm.com -videopalvelun, jonka kautta voi katsella eri maissa tuotettuja saamelaisfilmejä ja dokumentteja.

Alkuperäiskansojen elokuvafestivaali järjestettiin 7-8.3.2018 Koutokeinossa, Norjassa.