Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Rikokset: Korona vei po­lii­sien hä­ly­tyk­set ra­vin­to­loi­den edus­tal­ta neljän seinän sisälle – nyt ri­kos­ten osalta ollaan pa­laa­mas­sa ta­val­li­seen arkeen

Tilaajille

Sámi Duodji ry: Re­von­tu­li­opis­ton La­pin­työ­kurs­sit louk­kaa­vat saa­me­lais­ta kä­si­työ­kult­tuu­ria

Sámi Duodji ry:n mielestä Revontuliopisto on loukannut saamelaisen käsityökulttuurin arvoja ja toimintaperiaatteita, kun se on järjestänyt Lapintyökursseja. Kursseja on yhdistyksen kirjelmän mukaan järjestetty saamelaisalueen ulkopuolella ja nyt parina vuotena myös saamelaisalueella.

Sámi Duodji ry edustaa saamelaisia käsityöntekijöitä Suomessa. Yhdistyksen mukaan saamelaisen käsityön kehittäminen ja opettaminen erityisesti pukuperinteen osalta on vain saamelaisille kuuluva moraalinen ja kulttuurinen oikeus.