pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Sá­me­nuo­raid dáid­dadáhpá­hu­sa fáddán dánsa

Almmuhanáigi lea álgán

Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa fáddán dánsa. Govva diimmáža dáiddadáhpáhusas.
Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa fáddán dánsa. Govva diimmáža dáiddadáhpáhusas.
Kuva: Ville-Riiko Fofonoff

De lea áigi fas almmuhit oahppiid sámenuoraid dáiddadáhpáhussii. Almmuheapmi lea rabas gitta njukčamánu 25. beaivvi rádjai ja dan galgan dahkat interneahtas webropol -prográmma bokte.

Lágideaddjit muittuhit, ahte iešguđege skuvlla oassálastima ja dánsunčájáhusaid galgá almmuhit sierra skoviiguin.

–Almmolaš almmuhanskovi galget deavdit buohkat, geat oassálastet dáhpáhussii. Maiddái sii, geat eai oassálastte dánsunčájáhusaide, dadjá dáiddadáhpáhusa ordnejeaddji Unna-Maari Pulska.

Guovttebeaivásaš dáiddadáhpáhus lágiduvvo dán jagi fas Anáris sámekulturguovddáš Sajosis ja Rivdola Vasatokkas cuoŋománu 15.-16.4. beivviid. Dáhpáhus álgá gaskavahku rahpandoaluiguin ja bargobájiiguin.

Dáhpáhusa dárkilut prográmma almmuhuvvo maŋŋeleappos. Liŋkkat almmuhanskoviide gávdnojit Sámedikki neahttasiidduin.

Sámediggi máksá maiddái dán jagi oassálastiid sáhtuid ja dárbbu mielde idjadansajiid.

Mikä?

Ilmoittautuminen Saamelaisnuorten taidetapahtumaan alkoi

Taidetapahtuma järjestetään Inarissa Sajoksessa ja Riutulan Vasatokassa 15.-16.4.2020.

Ilmoittautumisaika on avoinna 25.2.-25.3.2020 ja tehdään netissä.

Linkit saamelaiskäräjien kotisivulla.