Sá­me­nuo­raid dáid­dadáhpá­hus Heahtás

De lea vuot áigi go sámemánát ja -nuorat čoahkkanit dáiddadáhpáhussii. Dáhpáhus čohkke sullii 400 oassálasti miehtá sámeguovllu ja Roavvenjárggas. Dán jagi sámenuoraid dáiddadáhpáhus lea Heahtá skuvlaguovddážis duorastaga ja prográmmas leat dánsunčájáhusat, sámedujiid čájáhus ja eahketbeaikonsearta.

Dáhpáhusas leat oktiibuot 15 dánsunprográmma, main leat oktiibuot 80 dánsu. Nuoraid ráhkadan sámeduojit leat oaidnimis dáhpáhusbáikái ceggejuvvon duodječájáhusas.

Eahketbeaivve lágiduvvo konsearta mas loaiddastit Eanodaga ja Čeavetjávrri skuvlalaččaid lassin sámenásttit Amoc ja Ailu Valle.

Sámenuoraid dáiddadáhpáhusas válljejuvvojit sámenuoraid ovddasteaddjit riikkaviidosaš MOVES-dáhpáhussii, mii ordnejuvvo Roavvenjárggas miessamánu loahpas. Buoremus dánsunprográmmat bálkkašuvvojit stipeanddaiguin. Stipeanddat juhkkojuvvojit maiddái čeahpimus sámedujiid duddjon nuoraide.

Dáhpáhus lea sámegillii ja dan ordne Sámediggi ovttasbarggus Heahtá skuvllain. Dáhpáhus gullá riikkaviidosaš Nuorra Kultuvra -dáhpáhusaid ráidui.

Dáiddadáhpáhus lea buohkaide rabas almmolaš dilálašvuohta. Dan lea vejolaš čuovvut Instagramas fáddágilkorin #sndd17.

Mistä on kyse?

Saamelaisnuorten taidetapahtuma Hetassa

Taidetapahtuma järjestetään Hetan koulukeskuksessa torstaina 4.5. ja ohjelmassa on tanssiesityksiä, saamelaisen käsityön näyttely ja iltapäiväkonsertti.

Saamelaisnuorten taidetapahtumassa valitaan saamelaisnuorten edustajat Rovaniemellä järjestettävään valtakunnalliseen MOVES-tapahtumaan.